60 dnů na doplnění žádostí ze Zelené úsporám

Z programu Zelená úsporám budou vyplaceny žádosti schválené a registrované. A to v krátkém čase. Žadatelé s neúplnými žádostmi (cca 16 000) budou vyzváni k doplnění ve lhůtě do 60 dnů. Podle premiéra Petra Nečase jde o jedinou variantu, která garantuje vyplácení dotací v původně deklarované výši, až do úplného vyčerpání disponibilních zdrojů. V případě nedodání upravené žádosti budou tyto žádosti vyřazeny.

Program Zelená úsporám byl předmětem kontrol a auditů Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších kontrolních a auditorských institucí. Ty zjistily závažné nedostatky v nastavení podmínek, administrování žádostí, dodržování příslušných právních norem a další. Nedostatky vyústily v zásadní procesní pochybení spočívající v nesouladu v počtu přijatých žádostí a objemu z nich vyplývajících závazků v porovnání s disponibilními finančními zdroji v programu, uvedl premiér.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+