Zjednodušení systému přidělování dotací bude prioritou ČR v oblasti evropských fondů

Jiří Čunek představil na jednání ministrů evropských zemí zodpovědných za regionální rozvoj nové priority České republiky v oblasti čerpání dotací z evropských fondů. Cílem největšího úsilí bude zjednodušení systému přidělování finanční podpory. Za tímto účelem se ČR stala i členem týmu, který se bude zabývat právě odstraňováním administrativní zátěže.

Na konferenci ministrů evropských zemí odpovědných za regionální rozvoj vystoupil první místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. Představil tak nové priority České republiky týkající se finančních zdrojů z evropských fondů. Nejdůležitějším cílem se podle něj stane zjednodušení systému přidělování finančních zdrojů. Za tímto účelem se stala ČR také členem týmu několika zemí, které se budou zasazovat o snižování administrativní zátěže, která je často hlavní překážkou v získání evropských prostředků.

" Zjednodušení systému přidělování finanční pomoci z fondů Evropské unie je novou prioritou, kterou bude Česko prosazovat při každém budoucím jednání o administraci strukturálních fondů. Zejména v současné době, kdy celá Evropa čelí následkům finanční krize, budeme usilovat o přehodnocení alokací finančních prostředků do projektů investičního charakteru," uvedl Čunek.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+