Asociace bankéřů se potkala s Hospodářskou komorou

Výsledek v podoby tvorby desatera měl pracovní dialog, který byl veden mezi Hospodářskou komorou ČR a Českou bankovní asociací. Komora má dlouhodobě za cíl zpřístupnit bankovní úvěry pro podnikatele, proto vyzvala asociaci k vzájemné spolupráce. Ta byla nakonec ukotvena v deseti klíčových bodech:

 1. společný postup při novele zákona o zadávání veřejných zakázek – tj. potřeba rychlejšího smluvního plnění a zavedení lhůty splatnosti
 2. společné prosazování zavedení Směrnice o opožděných platbách (tato směrnice je ve druhém čtení v Evropském parlamentu)
 3. vytváření tlaku na podstatné zlepšení vymahatelnosti práva a prediktabilitu rozhodování soudů jako nezbytné podmínky pro rozvoj podnikání a zlepšení možností firem vyrovnat se s dopady hospodářské krize
 4. rozšíření poskytování záruk ČMZRB podnikatelům v následujícím ob­dobí
 5. významné posílení pojistné kapacity EGAP k podpoření exportu
 6. dokončení diskuze nad aktuálními možnostmi Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a podpora snah státu o rekodifikaci rozhodčího řízení
 7. posilování finanční gramotnosti u firem vedoucí ke zlepšení dialogu s jejich bankami
 8. společné úsilí o eliminaci negativních dopadů nové evropské regulace bankovního sektoru, která hrozí omezit banky v jejich distribuci kapitálových toků a v důsledku toho může vést ke zhoršení situace malých a středních firem a jejich přístupu k úvěrům
 9. prosazování kroků k zavedení účinné regulace nebankovních poskytovatelů úvěrů a sjednocení dohledu nad finančním trhem
 10. nastavení podmínek spolupráce k lepšímu využívání programu Zelená úsporám

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Správa Stránek na Facebooku

 •  
  Jak pokročile spravovat Stránku, Události, Skupiny.
 • Jak tvořit i netvořit příspěvky.
 • Jak nepřijít o účet, nenaletět a neztratit všechno.

Detailní informace o školení Správa stránek na Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+