Hlavní navigace

Autorské honoráře: změny 2015 v porovnání s rokem 2014

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Dagmar Kučerová 14. 1. 2015

Ani oblast autorských honorářů nezůstala od roku 2015 beze změn. Dotknou se zejména autorů s honoráři do 10 000 korun měsíčně od jednoho plátce.

Autorské honoráře podléhají stejně jako jiné příjmy dani z příjmů fyzických osob i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Autor sice nepotřebuje živnostenské oprávnění, protože jde o činnost vykonávanou na základě autorského zákona, ale musí se zaregistrovat k dani z příjmů u správce daně a jako osoba samostatně výdělečně činná u příslušné zdravotní pojišťovny a České správy sociálního zabezpečení. Výjimkou byly a nadále jsou příjmy nepřesahující stanovený limit, které zdaňuje „konečnou“ srážkovou daní automaticky plátce. Tedy například redakce, nakladatelství, vydavatelství atd. a autor již nemá další odvodové povinnosti. 

Autorské honoráře do limitu. Včera, dnes a zítra

Právě v oblasti autorských honorářů do stanoveného limitu, které zdaňuje automaticky plátce daně, došlo v posledních letech k několika důležitým změnám. Zde je jejich přehled.

Honoráře v limitu do konce roku 2013

Příjem autora za příspěvek do medií, tj. novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky byl samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně (jedné redakce, nakladatelství) nepřesáhl v kalendářním měsíci hranici 7000 korun. Jednalo se o daň konečnou a autor již neměl žádné daňové ani odvodové povinnosti. Autor mohl mít samozřejmě i více honorářů do 7000 korun měsíčně (včetně) vyplacených různými plátci.

Honoráře v limitu v roce 2014

Od roku 2014 se znění tohoto ustanovení upravilo tak, že příjmy autorů jsou základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 korun. Zvýšila se tedy hranice ze 7000 na 10 000 korun od jednoho plátce a navíc bylo vypuštěno slovní spojení, že se jedná o autorské honoráře za příspěvky do medií. Zdanění srážkovou daní se rozšířilo na další autorská díla, kupříkladu honoráře za knihy, publikace, ročenky, práva výkonných umělců a další autorské příjmy mimo pracovněprávní vztah.

Čtěte více: Zdanění autorských honorářů se v roce 2014 mění 

Zde se již od začátku potýkali plátci i samotní „autoři“ s posouzením, kdy se jedná o činnost autorskou nebo kdy jde o příjmy na základě živnostenského oprávnění. Kupříkladu softwarové služby, lektorská činnost, zhotovení fotografií apod. Jednoznačné stanovisko nepřinesl ani Koordinační výbor Komory daňových poradců. Samostatnou kapitolou pak byla činnost výkonných umělců.

Více:

Novinkou roku 2014 byla možnost zahrnout autorské honoráře zdaněné srážkovou daní plátcem do daňového přiznání a započítat daň sraženou z těchto příjmů na celkovou daň. Plátce daně je povinen na žádost autora do 10 dnů vystavit doklad o vyplacených příjmech a sražené dani za období, za které byl poplatníkovi vyplacen uvedený příjem.

Autor může za rok 2014: 

  1. Autorské honoráře do 10 000 korun měsíčně zdaněné plátcem při výplatě nezahrnout do daňového přiznání. Jedná se o příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní a není třeba je dále vyúčtovávat, nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění.
  2. Autorské honoráře do 10 000 korun měsíčně zdaněné srážkovou daní plátcem zahrnout na základě potvrzení do daňového přiznání a započítat si sraženou daň na celkovou daňovou povinnost.
Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

V roce 2014 lze již zdaněné honoráře zahrnout do daňového přiznání.  

V případě zahrnutí těchto autorských honorářů do daňového přiznání je možné dále uplatnit výdaje ve skutečné výši nebo paušální částkou. Ovšem v takovém případě podléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění, jelikož se jedná o příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů. I tak ale může být tato varianta pro řadu autorů zajímavá. A to díky uplatnění slev na dani a nezdanitelných částí základu daně. Navíc nemusí v případě nepřekročení limitu stanoveného pro samostatnou výdělečnou činnost vedlejší podléhat ani odvodům sociálního pojištění. Zdravotní pojištění bude bohužel odvedeno vždy. Musí autor zahrnout do daňového přiznání všechny příjmy zdaněné srážkovou daní nebo jen část? Čtěte: Autorské honoráře v otázkách a odpovědích

Honoráře v limitu v roce 2015

Od roku 2015 je opět vše jinak. Novelou daňových zákonů se situace prakticky navrátila do stavu před rokem 2013, jen limit 10 000 korun zůstal. Zjednodušeně řečeno, plátce bude podle ustanovení § 7 zákona o daních z příjmů zdaňovat srážkovou daní opět jen autorské honoráře za příspěvky do medií, tj. novin, časopisu, rozhlasu nebo televize.

Bohužel se ale ruší možnost zahrnout tyto příjmy zdaněné srážkovou daní do daňového přiznání. Opět se bude jednat o daň konečnou, bez varianty zápočtu na reálnou výši daně poplatníka. Tato možnost je v ustanovení § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů vypuštěna. 

V zákoně zůstala jen možnost zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní z dohod o provedení práce. Nově ale pouze pro daňové rezidenty. Navíc si do daňového přiznání musí poplatník zahrnout všechny své příjmy v uvedeném období (v roce 2014 není podmínkou zahrnout do daňového přiznání všechny příjmy z dohod o provedení práce zdaněné srážkovou daní).

Další významnou změnou je, že od roku 2015 podléhají všechny autorské honoráře dani z přidané hodnoty. V souladu s novelizovaným ustanovením § 5 odst. 2 zákona o daních z příjmů se daň odvede i z honorářů v úhrnu do 10 000 korun měsíčně zdaněných srážkovou daní při výplatě plátcem honoráře. Informace je důležitá zejména pro plátce DPH. Pro autory – neplátce DPH se v této oblasti nic nemění. 

Našli jste v článku chybu?

14. 1. 2015 19:09

Dobrý den,

ano, máte pravdu. K této změně došlo a mohla být v článku uvedena. Na druhou stranu se záležitost týká v podstatě jen autorů - plátců DPH. Pro úplnost jsem ale informaci do článku doplnila.

Děkuji za upozornění.

Dagmar Kučerová

19. 2. 2015 23:43

Jan (neregistrovaný)

není mi jasné, co bude základem DPH tohoto malého honoráře do novin,
dostanu z redakce 1700 Kč čistého po zdanění 15% srážkovou, tzn, že to bude základem DPH nebo snad hrubých 2000 Kč? Jakou sazbu DPH
odvedu - nejsem spisovatel, ale mám příjmy z nezávislé činnosti, komu pošlu daňový doklad?Měšec.cz: Jak vymáhat výživné zadarmo?

Jak vymáhat výživné zadarmo?

Root.cz: Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

Podnikatel.cz: EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Podnikatel.cz: E-Ježíšek si i letos zařádí. Nákupy od 2 do 5 tisíc

E-Ježíšek si i letos zařádí. Nákupy od 2 do 5 tisíc

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět

Lupa.cz: Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

Měšec.cz: Přejete si číslo účtu na přání?

Přejete si číslo účtu na přání?

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

DigiZone.cz: Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

120na80.cz: Na ucho teplý, nebo studený obklad?

Na ucho teplý, nebo studený obklad?

DigiZone.cz: HD programy ČT i v UPC Horizon

HD programy ČT i v UPC Horizon

Měšec.cz: Jak levně odeslat balík přímo z domu?

Jak levně odeslat balík přímo z domu?

DigiZone.cz: Digi CZ výrazně zlevnila balíček HBO

Digi CZ výrazně zlevnila balíček HBO

Vitalia.cz: Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Podnikatel.cz: Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Vitalia.cz: Fotorecept: Jak nezkazit nadýchanou omeletu

Fotorecept: Jak nezkazit nadýchanou omeletu

Podnikatel.cz: Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!

Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!

DigiZone.cz: ČRa DVB-T2 ověřeno má i Sharp

ČRa DVB-T2 ověřeno má i Sharp