Hlavní navigace

Babiš může zůstat v klidu, politici budou moct vlastnit firmy i nadále

Daniel Morávek

Podle litery zákona se ministr financí Andrej Babiš kvůli vlastnictví Agrofertu ve střetu zájmů nenachází. Nic na tom nemění ani nově předložená novela.

Na konci července poslala vláda do Poslanecké sněmovny novelu zákona o střetu zájmů, která přináší několik novinek pro veřejné funkcionáře, kteří jsou zároveň majiteli firem. Nově bude například výslovně uvedeno, že osobním zájmem se rozumí nejen výhoda pro veřejného funkcionáře, ale i pro jeho osobu blízkou anebo právnickou osobu jím ovládanou. Na druhou stranu i nadále budou moct politici vlastnit firmy a za střet zájmů to považováno nebude.

Oznámení o majetkových poměrech bude muset být ihned

Ministr pro lidská práva a příležitosti a legislativu předložil novelu zákona o střetu zájmů. Novela by měla přinést několik změn. Předně se zavede povinnost podávat oznámení o majetkových poměrech a dalších skutečnostech již ke dni vzniku funkce. Dle současné právní úpravy je veřejný činitel povinen učinit oznámení o majetku, o činnostech a o příjmech, darech a závazcích poprvé nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, nelze tedy zjistit, k jakým změnám v majetkových poměrech došlo mezi nástupem do funkce a 30. červnem následujícího roku, kdy musí tuto povinnost splnit.

Není navíc možné porovnat, zda se změnila hodnota jeho majetku v období před nástupem do veřejné funkce a během výkonu veřejné funkce. Dle novely by veřejný funkcionář byl povinen, nejpozději do 30 dnů od jeho zápisu do registru oznámení (což provede příslušný orgán nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení výkonu funkce) podat oznámení o majetku, který vlastnil před zahájením výkonu funkce, obdobně by to mělo platit i o majetku, který nabyl v průběhu funkce, vysvětlila pro server Podnikatel.cz Markéta Deimelová, partner TaylorWessing e|n|w|c advokáti.

Změnou je též přístup do registru oznámení, který bude veřejný a přístupný prostřednictvím veřejné datové sítě (jako obchodní rejstřík). Dosud byl registr oznámení rovněž veřejný, ale přístup do něj byl možný pouze na základě žádosti u příslušného evidenčního orgánu (kterých byla celá řada). Podle novely by jediným evidenčním orgánem mělo být ministerstvo spravedlnosti. Ještě na závěr je nutné uvést, že volný přístup do registru se týká pouze oznámení „politiků“, u „nepolitických“ funkcí bude stále nutné podat žádost, doplnila Markéta Deimelová.

Novela rovněž zpřísnila sankce za nesplnění povinností. Pokuty byly v určitých případech porušení povinností zpřísněny, původní maximální hranice činila 50 000 Kč, nyní jsou pokuty odstupňovány, podle přestupků, přičemž nejnižší hranice činí 1000 Kč, horní hranice pak činí 500 000 Kč.

Politici budou moct i nadále vlastnit firmy

Co se týče podnikatelů, kteří zamíří nebo zamířili do politiky, žádnou zásadní změnu novela nepřináší. Nadále bude možné, aby veřejný funkcionář měl podíl či akcie na společnosti. Například Andrej Babiš tak nebude muset řešit své vlastnictví Agrofertu a dalších firem. Politik i nadále však nebude moct sám podnikat, či být členem statutárního, dozorčího či kontrolního orgánu podnikající osoby (ale to zůstává nezměněno). Pokud jsou podnikatelé zároveň členové statutárního orgánu podnikající osoby, budou se muset své funkce statutárního orgánu vzdát.

Zákon o střetu zájmů stanoví veřejnému funkcionáři zejména povinnost zdržet se každého jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Novela v tomto ohledu ale přeci jenom přináší jednu změnu, která se může vlastníků firem/politiků dotknout. Nově bude výslovně uvedeno, že osobním zájmem se rozumí nejen výhoda pro veřejného funkcionáře, ale i pro jeho osobu blízkou anebo právnickou osobu jím ovládanou. Osobním zájmem se pro účely zákona o střetu zájmů pak rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři, osobě mu blízké, právnické osobě ovládané veřejným funkcionářem, zvýšení majetku, majetkového nebo jiného prospěchu, zamezení vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu nebo jinou výhodu, upřesnil serveru Podnikatel.cz Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

V tomto smyslu nesmí veřejný funkcionář ohrozit veřejný zájem tím, že se bude odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jeho osobními zájmy, zejména s jeho povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním.

Našli jste v článku chybu?
DigiZone.cz: R2B2 a Hybrid uzavřely partnerství

R2B2 a Hybrid uzavřely partnerství

Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Lupa.cz: Teletext je „internetem hipsterů“

Teletext je „internetem hipsterů“

Podnikatel.cz: Hospody a EET? Mají technické problémy

Hospody a EET? Mají technické problémy

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Lupa.cz: Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

DigiZone.cz: Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Lupa.cz: Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Root.cz: Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Vitalia.cz: Perníčky: na uležení i hned měkké

Perníčky: na uležení i hned měkké

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo

Vitalia.cz: V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

Vitalia.cz: Típněte to! Kde všude si už nezakouříte?

Típněte to! Kde všude si už nezakouříte?

Lupa.cz: Na koho se v Křišťálové Lupě nedostalo?

Na koho se v Křišťálové Lupě nedostalo?

Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Root.cz: 250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

Vitalia.cz: Nestlé vyvinulo nový typ „netloustnoucího“ cukru

Nestlé vyvinulo nový typ „netloustnoucího“ cukru

Měšec.cz: Stavební spoření: alternativa i pro seniory

Stavební spoření: alternativa i pro seniory

Podnikatel.cz: 3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

Měšec.cz: Komu musí od ledna zvýšit mzdu?

Komu musí od ledna zvýšit mzdu?