Finanční arbitr odpovídá na webových stránkách

Finanční akademie Zlaté koruny zavedla na svých webových stránkách novou rubriku, ve které odpovídá na dotazy na bankovní služby finanční arbitr František Klufa.

Rubrika by měla pomoci těm, kteří nejsou spokojeni se způsobem, jak banky v jejich případě reagovaly a postupovaly při podaných reklamacích na jejich služby. Jedná se o reklamace v oblasti platebního styku a elektronických platebních prostedků, tedy platebních karet, uvádí Tereza Iva Nosková ze Zlaté koruny. Finanční arbitr může zjednat v těchto sporech nápravu mimosoudní cestou. Rozhodnutí finančního arbitra jsou pro banky závazná a musí se jimi řídit.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Workshop: UX design v návrhu webu

  •  
    Rychlý a efektivní návrh rozhraní.
  • Metoda Design Studio.
  • Prototypy - proč a jak prototypujeme.

Detailní informace o workshopu UX designu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+