Hlavní navigace

Berňák kontroluje příjemce dotací

Příjemce dotace musí splnit podmínky dané poskytovatelem. Kontrolují to mimo jiné i finanční úřady. Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytovány příjemcům na základě žádosti za konkrétním účelem a za předem daných specifických podmínek. Ty určuje poskytovatel a příjemce dotací je povinen je v souvislosti s použitím dotací splnit. O změnách podmínek je oprávněn rozhodnout pouze poskytovatel dotace.

Berní úředníci kontrolují jen plnění předem stanovených podmínek, nemohou zasahovat či jinak ovlivňovat fázi poskytování dotací. Vrchnostenské postavení zde má poskytovatel dotace. Nedodržení podmínek je neoprávněným použitím či zadržením peněžních prostředků ze státního rozpočtu a je samozřejmě porušením rozpočtové kázně. Příjemce je po zjištění porušení povinen provést odvod, případně vyměřené penále, prostřednictvím finančního úřadu. Pro zmírnění dopadu (ve většině případů formálního pochybení) je možné požádat o prominutí nebo částečné prominutí odvodu či penále a Generální finanční ředitelství může z důvodů hodných zvláštního zřetele zcela nebo zčásti odvod nebo penále prominout.

Pohled příjemců dotací, kteří porušili rozpočtovou kázeň a jsou povinni provést odvod za porušení rozpočtové kázně a penále za pozdě provedený odvod, případně jejich žádosti o prominutí odvodu či penále nebylo vyhověno, je silně ovlivněn přesvědčením o nezávažnosti svých pochybení, uvádí generální ředitel daňové správy Jan Knížek. Vychází přitom z neúplných tvrzení některých příjemců dotací, která se v poslední době objevila v médiích. Knížek dodává, že veškeré skutečnosti o nesplnění podmínek dotace jsou vždy podrobně uvedeny ve zprávě z daňové kontroly a příjemce dotace je s nimi prokazatelně seznámen.

Našli jste v článku chybu?
Vitalia.cz: Poznáte poctivé suroviny na pečení cukroví?

Poznáte poctivé suroviny na pečení cukroví?

Podnikatel.cz: Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Podnikatel.cz: Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Podnikatel.cz: Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

Vitalia.cz: I církev dnes vyrábí potraviny

I církev dnes vyrábí potraviny

120na80.cz: Jmelí je více léčivé než jedovaté

Jmelí je více léčivé než jedovaté

Vitalia.cz: Holčičky trápí záněty, chlapce předkožka

Holčičky trápí záněty, chlapce předkožka

120na80.cz: Co všechno ovlivňuje ženskou plodnost?

Co všechno ovlivňuje ženskou plodnost?

Vitalia.cz: Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Lupa.cz: Teletext je „internetem hipsterů“

Teletext je „internetem hipsterů“

Podnikatel.cz: Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatel.cz: Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo

Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Vitalia.cz: Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Vitalia.cz: Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Podnikatel.cz: Věčně rozzlobený podnikatel? Cesta do pekel

Věčně rozzlobený podnikatel? Cesta do pekel