Hlavní navigace

Evropská ekonomika se bez malých a středních podniků neobejde

 Autor: 258398
Kateřina Tietzová 12. 2. 2008

Evropská unie si velmi dobře uvědomuje, že ekonomika není tažena pouze velkými podniky. Velmi důležitý článek podnikatelského prostředí tvoří malé a střední podniky, proto je velká část evropských peněz vyčleněna ve prospěch právě tohoto sektoru.

Dle Evropské unie jsou malé a střední podniky (MSP) páteří ekonomiky, vytvářejí nové pracovní příležitosti, zmírňují negativní důsledky strukturálních změn, podněcují konkurenci v ekonomice a velkou měrou se podílejí na ekonomickém růstu. Proto je prioritou Evropské komise zlepšení finančního a regulačního prostředí pro MSP, aby pro ně bylo podnikání snazší.

Být malým nebo středním podnikatelem znamená mít řadu výhod. Zatímco velké podniky mohou získat dotaci ve výši 40 % uznatelných nákladů, u středních podniků se toto číslo zvyšuje na 50 % a u malých podniků dokonce až na 60 %. Existuje také řada programů šitých na míru výhradně pro MSP.

Definice MSP

Základním ukazatelem je počet zaměstnanců, který nesmí překročit 250, dále pak se podnikatelé musí vejít v ročním obratu do 50 milionů eur a celková aktiva nesmí překročit 43 milionů eur. Údaje o těchto ukazatelích jsou požadovány za poslední uzavřené účetní období, vypočtené za jeden kalendářní rok. Korunový ekvivalent se stanovuje vynásobením částek uvedených v eurech kursem stanoveným Evropskou centrální bankou pro poměr mezi eurem a korunou k 31. 12. roku předcházejícímu roku podání žádosti.

Do výpočtů je nutné také zahrnout subjekty, které jsou s MSP ekonomicky spojené. A to je další oříšek, který Evropská unie připravila pro potenciální zájemce o podporu. Zde hraje roli procentuální velikost propojení mezi těmito podniky. Pokud žadatel kontroluje méně než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv jiné firmy, je považován za samostatného a údaje se stanovují výlučně na základě údajů týkajících se tohoto podnikatele. Jakmile se podnikatel pohybuje v rozmezí 25 – 50 %, potom musí k údajům o své firmě přičíst příslušný procentuální podíl počtu zaměstnanců, ročního obratu a aktiv vlastněného podniku. Poslední možnost, tedy vlastnictví nad 50 %, pro podnikatele znamená, že všechny údaje si musí přičíst v plné výši. V případě problémů je nejlepší možností poradit se s příslušnými úředníky nebo poradenskou firmou.

V roce 1996 byla založena Evropská unie malých a středních podniků (SME UNION), jejímž hlavním úkolem je reformovat právní rámec pro MSP na území celé EU a reprezentovat jejich zájmy. Členem SME UNION je také Unie malých a středních podniků ČR, která zastupuje zájmy českých MSP při Evropské unii, snaží se o podporu svobodného podnikání a odstraňování byrokratických překážek. V neposlední řadě poskytuje rady a pomoc.

Jak zajistit financování MSP?

  1. Jelikož se jedná o podniky nevelkého rozsahu, jako první možnost přichází v úvahu rodina, příbuzní a známí. I když je to velmi riskantní záležitost, která může narušit mezilidské vztahy v případě ztráty půjčených finančních prostředků, je v EU velmi rozšířená.
  2. Další možností jsou klasické produkty komerčních bankovních institucí, mezi něž patří úvěry, pracovní a provozní kapitál, leasing, hypotéky, factoring a forfaiting. Nicméně banky nemají žádnou povinnost podporovat MSP a tudíž u nich nelze čekat žádné speciální zvýhodnění.
  3. Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytuje podporu především formou záruk (M-záruka a S-záruka v programu ZÁRUKA, M-záruka v programu START a záruka za návrh do výběrového řízení) a zvýhodněných úvěrů (bezúročný úvěr v programu START) s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů.
  4. Alternativním zdrojem financování jsou tzv. Business Angels (BA). Jedná se o podnikatele, či manažery, kteří chtějí pomoci rozvoji MSP prostřednictvím uplatňování svých zkušeností s řízením společnosti.
  5. Rizikový kapitál (Venture capital) představuje financování podniků formou navýšení jejich základního jmění. Jedná se o partnerství podnikatele a investora. Od klasického spolupodílníka ve firmě se odlišuje tím, že investor se účastní pouze přijímání zásadních rozhodnutí, ale chod firmy nechává zcela na tvůrcích podnikatelského záměru.

Anketa

Odkud jste získali zdroje na počátku svého podnikání?

Našli jste v článku chybu?
Podnikatel.cz: EET zvládneme, budou horší zákony

EET zvládneme, budou horší zákony

DigiZone.cz: Sat novinky: Je tu Sky Sport News HD

Sat novinky: Je tu Sky Sport News HD

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Vitalia.cz: Manželka je bio, ale na sex moc není

Manželka je bio, ale na sex moc není

120na80.cz: Bojíte se encefalitidy?

Bojíte se encefalitidy?

Podnikatel.cz: Na poslední chvíli šokuje vyjímkami v EET

Na poslední chvíli šokuje vyjímkami v EET

Vitalia.cz: Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět

120na80.cz: Rakovina oka. Jak ji poznáte?

Rakovina oka. Jak ji poznáte?

Podnikatel.cz: Pozor, pojišťovny mění čísla účtů

Pozor, pojišťovny mění čísla účtů

Měšec.cz: Finančním poradcům hrozí vracení provizí

Finančním poradcům hrozí vracení provizí

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Vitalia.cz: To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

DigiZone.cz: HD programy ČT i v UPC Horizon

HD programy ČT i v UPC Horizon

Vitalia.cz: Fotorecept: Jak nezkazit nadýchanou omeletu

Fotorecept: Jak nezkazit nadýchanou omeletu

Lupa.cz: Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

120na80.cz: 5 poporodních problémů a jejich řešení

5 poporodních problémů a jejich řešení

Měšec.cz: Jak vymáhat výživné zadarmo?

Jak vymáhat výživné zadarmo?

DigiZone.cz: Digi CZ výrazně zlevnila balíček HBO

Digi CZ výrazně zlevnila balíček HBO