Budou potraviny ještě bezpečnější?

Nadměrné množství populace vyděsilo propuknutí onemocnění způsobeného bakterií E. coli. V ČR se nákaza naštěstí nepotvrdila. Přesto je zvýšení bezpečnosti potravin na českém trhu a způsob, jak nejlépe reagovat na situace, kdy orgány kontrolující kvalitu potravin zjistí případy ohrožující zdraví spotřebitelů, velice důležité. Proto proběhlo zasedání kulatého stolu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) za účasti Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Hlavním zájmem maloobchodu, ale i podnikatelů v pohostinství je zajištění vysoké míry ochrany zdraví spotřebitelů a snížení všech možných rizik spojených s konzumací potravin. Obchodníci i restauratéři se snaží získat, co nejvíce informací, které pomohou k maximálnímu snížení rizik. Jednání potvrdilo, že všechny zúčastněné strany jsou připraveny a ochotny si příslušné informace aktuálně sdělovat navzájem. SOCR ČR si ale uvědomuje, že nelze zabránit probíhajícím mutacím virů a bakterií, které bývají nejčastějším zdrojem nákazy z potravin.

Rizika tedy nelze stoprocentně vyloučit. Avšak důležitá je také reakce spotřebitelů na sdělení týkající se nebezpečných potravin. Ve spolupráci s dozorovými orgány proto SOCR ČR chce především věrohodně informovat své zákazníky o skutečných rizicích. Přispějí tak k lepší orientaci spotřebitelů v této oblasti. Ve spolupráci SOCR ČR a časopisu Moderní obchod nyní vychází Příručka správné hygienické praxe při prodeji potravin v potravinářském maloobchodu. Příručka obsahuje přehled požadavků evropské i tuzemské legislativ a hygienické postupy v obchodě a dodržování.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Google Analytics pro pokročilé

  •  
    Jak využít nové funkce Google Analytics
  • Vyhodnocování pomocí Multichannel funnels
  • Neopakujte chyby při vyhodnocování dat.

Informace o školení Google Analytics »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+