Budou valorizovány důchody s mezinárodním prvkem

Valorizace důchodů od ledna 2011 se týká také tzv. dílčích důchodů. Ty jsou přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle příslušné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení. Základní výměra vyplácená v dílčí výši se zvyšuje pouze o poměrnou část z 60 Kč (odpovídající poměru české doby pojištění vůči celkové době). Procentní výměra, která rovněž odpovídá příslušnému poměru, se zvýší o 3,9 % své hodnoty.

Dílčí důchod se přiznává pojištěnci, pokud byl mimo ČR, pojištěn i v členském státě EU nebo ve státě, s nímž má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení (smluvní stát). Nárok na důchod tedy vznikne až součtem českých a cizích dob pojištění. Po sečtení pojistných dob každý členský stát EU nebo smluvní stát přizná, vyměří a vyplácí důchod, který za dobu pojištění pojištěnec v určitém státu získal, tzv. dílčí důchod.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení App Store optimalizace

  •  
    Jak dostat svou mobilní aplikaci mezi lidi
  • Jak na akvizici uživatelů mobilních aplikací na českém i světovém trhu
  • Jak správně spustit, propagovat, měřit a vyhodnotit svoji aplikaci v Google Play i v Apple App Store

Detailní informace o školení App Store optimalizace »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+