Čas odevzdání daňového přiznání s poradcem

Dnešní den je posledním dnem pro odvod srážkové daně vybírané podle zvláštní sazby daně za měsíc květen 2011. Důležité je však i zítřejší datum. Jde o nejzazší termín pro podání daňového přiznání zpracovávaného daňovým poradcem. Tento den by měla být zaplacena i výsledná daň z příjmu fyzických osob.

Podle § 252 daňového řádu vzniká plátci povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení. Ovšem až počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Znamená to, že daň je možné zaplatit s pětidenním zpožděním. Počítají se jen pracovní dny. Poté již na nezaplacenou daň nabíhá úrok. Díky červencovým svátkům lze letos daň z příjmů splatnou 1. 7. bez finančního postihu zaplatit v pokladně finančního úřadu do 12. 7. 2011.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení online marketingu - jak přivádět na web návštěvnost

  • Vyhledavače a PPC kampaně - jak fungují
  • Webová analytika - k čemu jí využít
  • Facebook a další sociální sítě - co a jak komunikovat

Detailní informace o Školení online marketingu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+