Češi se vyjádřili k budoucnosti tuzemského zemědělství

Čeští občané se mohli vyjádřit se k budoucnosti českého zemědělství. Ministerstvo zemědělství totiž v rámci připravovaného materiálu „Vize českého zemědělství po roce 2010“ spustilo na internetových stránkách veřejnou konzultaci k tomuto tématu. Možnosti podělit se o své názory a postřehy využilo celkem 102 občanů.

Z doručených příspěvku vyplývá, že většina lidí považuje za hlavní úlohu zemědělství soběstačnost ve výrobě potravin, tvorbě a údržbě krajiny a výrobě kvalitních a zdravých potravin. Za největší překážku pro rozvoj tuzemského farmářství pak občané považují dotační politika EU a zbytečná národní legislativa nad rámec norem EU.

Češi by proto uvítali nastolení stejných dotačních podmínek pro všechny členské státy EU, případně zrušení či omezení dotací. Mezi další časté návrhy se zařadila větší mediální podpora spotřeby potravin vyrobených v ČR, odstranění nebo snížení byrokracie a korekce chování obchodních řetězců.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Právo pro e-shopy

  •  
    Jak provozovat e-shop v souladu se zákonem.
  • Jak přistupovat k vrácení zboží a spory se spotřebiteli.
  • Jak v souladu s právem marketovat e-shop.

Detailní informace o školení Právo pro e-shopy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+