Češi si nestíhají vybrat dovolenou, pouze třetina lidí vyčerpala všechny dny

Týden volna navíc patří mezi nejoblíbenější zaměstnanecké benefity. Paradoxem však zůstává, že většina zaměstnanců si dovolenou nezládne vybrat.

Pouze necelá třetina zaměstnanců vyčerpala v loňském roce celou svou dovolenou. Čtvrtina pracovníků si dokonce nevybrala více než polovinu dovolené dané zákonem, tedy 10 a více dnů. 26 % zaměstnanců zbylo méně než 5 dní a 19 % pak 6 až 10 dní. Vyplynulo to z šetření portálu Jobs.cz, do něhož se v průběhu loňského prosince zapojilo 1873 lidí.

Zajímavé v této souvislosti je, že jedním z nejčastějších benefitů, který firmy svým zaměstnancům nabízejí, je týden dovolené navíc – aktuálně je uveden u bezmála třetiny ze všech nově obsazovaných pozic. Uchazeči o práci i stávající zaměstnanci přitom tento bonus hodnotí většinou velmi kladně, uvádí Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC, provozovatele portálu Jobs.cz. 

MIF16

Ilustrační obrázek
Autor: www.sxc.hu

Pouze třetina Čechů vyčerpala všechny dny dovolené.

Od roku 2012 se navíc změnila pravidla čerpání řádné dovolené.V souladu s paragrafem § 217 zákoníku práce určuje čerpání dovolené zaměstnavatel. Výjimkou je čerpání dovolené na žádost zaměstnankyně bezprostředně po skončení mateřské dovolené, kdy je zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět a v situace popisovaná § 218 odst. 3 zákoníku práce. Zaměstnavatel určí čerpání dovolené na základě písemného rozvrhu čerpání vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace, případně rady zaměstnanců. A to tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo.

Čtěte více: Může se nečerpaná dovolená z roku 2011 převádět do roku 2013?

Z paragrafu 218 zákoníku práce plyne: 

  • Odstavec 1 – čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. Dovolená z roku 2012 by měla být v tomto roce také vyčerpána. Pokud neexistují naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele (tím může být v podstatě cokoliv), nebo překážky v práci na straně zaměstnance (nemoc, mateřská nebo rodičovská dovolená, ošetřování nemocného člena rodiny). 
  • Odstavec 2 – jestliže nemůže být dovolená vyčerpána v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na ni vzniklo, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku. 
  • Odstavec 3 – jestliže zaměstnavatel neurčí nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku čerpání převedené dovolené, přechází toto právo na zaměstnance. Její čerpání v takovém případě písemně oznamuje zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem (mohou se dohodnout na jiné, kratší době oznámení). Znamená to, že pokud dovolená z roku 2011 nebyla zaměstnanci určena zaměstnavatelem do 30. 6. 2012, může si zaměstnanec určit dovolenou sám. V případě, že si tuto dovolenou zaměstnanec sám včas neurčí, zaměstnavatel je povinen mu ji určit tak, aby byla vyčerpána do konce roku 2012. 
  • Odstavec 4 – dovolená, která nemůže být vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, je zaměstnavatel povinen určit její čerpání bezprostředně po jejich skončení. Zjednodušeně řečeno, zaměstnanec po nemoci, mateřské či rodičovské dovolené nejprve čerpá dovolenou a teprve poté nastoupí k výkonu práce.
1 názor Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 10. 1. 2013 13:43

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+