Česká konkurenceschopnost klesá

Česká republika zaostává v konkurences­chopnosti. Výplývá to ze zprávy, kterou vydala Evropská komise. Současně se také ve zprávě říká, že konkurenceschopnost ČR přispívá k ekonomickému růstu méně, než je tomu ve většině ostatních zemí EU. Hůře než Česko je na tom Německo, Francie, Itálie a Belgie, u kterých je podíl na ekonomickém růstu dokonce záporný. Naopak nejlépe si vede Irsko, stříbrnou medaily zatím drží Slovensko následované Lucemburskem a Polskem.

Podle odborníků se na této nepříznivé statistice podílí několik faktorů. Hlavním je daňový systém, poté především nízká efektivita státních úřadů, špatně fungující trh práce a v neposlední řadě i korupce. ČR by se měla zaměřit na výzkum a zapojit do něj více subjektů, od škol až po soukromé podniky. Problémem ani tak není množství peněz jako jejich účelné využití. V současnosti jde na výzkum 1,5 % HDP. Dále by bylo potřeba zefektivnit státní výdaje.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+