České firmy s čerpáním dotací z EU váhají

Zkušenost s podáním žádosti na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU má již 55 % českým firem. Celkový objem, který byl pro potřeby Česka vyčleněn na období 2007 – 2013 představuje 753 miliard korun. Z toho činí částka pro české podnikatele 86 miliard korun v Operačním programu Podnikání a inovace (OPPI). Ovšem jak vyplynulo z průzkumu ČSOB, k 31. květnu 2011 byla v rámci OPPI přiznána dotace 5139 projektům ve výši 42,8 miliardy ko­run. Dosud bylo vyčerpáno pouze devatenáct miliard.

K podání žádosti mají podnikatelé nejvyšší čas. Dle průzkumu tak hodlá v brzké době učinit 43 % firem, které o dotace dosud nežádaly. Při výběru externího poradce nejsou přitom pro firmy nejdůležitějšími faktory procentuální úspěšnost podaných žádostí ani cena. Rozhoduje „neměřitelná veličina“, a to obeznámenost s dotační problematikou.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Práce s leady v digitálním prostředí

  •  
    Jaké online kanály používat pro získání leadu
  • Jakým způsobem pracovat s leady
  • Jak vyhodnocovat a optimalizovat efektivitu

Detailní informace o školení Práce s leady v digitálním prostředí »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+