Česko čelí nedostatku pracovníků v IT

V České republice je na pracovním trhu nedostatek IT pracovníků a absolventi škol se zaměřením na IT nejsou připraveni na zařazení do pracovního procesu. To jsou příčiny konání semináře s názvem „Možnosti řešení lidských zdrojů v IT“.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest společně s Czech ICT Alliance uspořádaly seminář nazvaný Možnosti řešení lidských zdrojů v IT, jehož uskutečnění bylo inspirováno nedostatky českého pracovního trhu. Toto zjištění vyplynulo na předcházejícím setkání na téma Současná situace a trendy v oblasti IT, kdy provedený průzkum poukázal na nedostatek IT pracovníků na našem pracovním trhu a nepřipravenost absolventů škol se zaměřením na IT do zařazení do pracovního procesu.

WT100

Na semináři probíhala diskuse odborníků středních a vysokých škol se zaměřením na IT společně se zástupci soukromých společností a představiteli ministerstva vnitra a ministerstva práce a sociálních věcí. Téma se stočilo i na možnosti spolupráce škol s IT společnostmi a způsoby její podpory. Výsledkem byla názorová shoda na možnosti vzniku projektu propagující různorodost IT oborů a následné uplatnění v praxi.

Na semináři se zmínilo i aktuální téma Zelených karet, které umožnily spojit povolení k pobytu s pracovním povolením a měly tak usnadnit podnikům zaměstnávání zahraničních pracovníků. Z diskuse však místo toho vyplynulo, že současná situace ohledně Zelených karet výběr nejvhodnějšího zaměstnance znesnadňuje. Karta se totiž díky ustanovení zákona automaticky uděluje prvnímu uchazeči v systému. Tento postup je možné aplikovat v případě zaměstnávání lidí v montovně, kde kvalifikace mnohdy není rozhodujícím faktorem, sofistikovaná pracovní místa tak rozhodně obsazovat nejde. Zástupce ministerstva práce a sociálních věcí na naše připomínky zareagoval velmi konstruktivně a již nyní hledáme způsoby, jak tento tristní stav vyřešit ve prospěch všech zúčastněných – kvalifikovaných zaměstnanců i zaměstnavatelů, uvedl Michal Zálešák, výkonný ředitel Czech ICT Alliance.

1 názor Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 31. 10. 2008 1:08

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Obsahová strategie a content marketing

  •  
    Proč je obsahový marketing výrazným trendem.
  • Jak navrhnout užitečnou obsahovou strategii.
  • Jak zlepšit workflow a výsledky copywritingu.

Detailní informace o školení content strategy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+