Česko má za 1. pololetí o 9 tisíc obyvatel více

Počet obyvatel České republiky se v prvním pololetí roku 2010 zvýšil o 9,0 tisíce na 10 515,8 tisíce. Počet živě narozených převýšil počet zemřelých o 5,7 tisíce. Během letošního ledna až června se narodilo o 0,3 tisíce méně dětí než ve stejném období předchozího roku. Snížil se také počet zemřelých (o 2,4 tisíce), potratů (o 1,2 tisíce) i rozvodů (o 0,4 tisíce). Výrazně méně bylo uzavřeno nových manželství (o 2,3 tisíce). To jsou nejnovější údaje Českého statistického ú­řadu.

Podle dat Informačního systému evidence obyvatel MV ČR přibylo v Česku během 1. pololetí registrovanou zahraniční migrací 3,3 tisíce osob, tj. podstatně méně než ve stejném období roku 2009 (o 17,1 tisíce). Téměř na polovinu se snížil počet přistěhovalých (o 10,9 tisíce na 13,6 tisíce), vystěhovalých bylo naopak 2,5krát více (10,3 tisíce oproti 4,0 tisíce). Nejvíce přibylo státních občanů Ukrajiny a Ruska, dále Vietnamu a Spojených států. Naopak významné záporné saldo migrace bylo zaznamenáno se Slovenskem, Polskem a Německem. (0,7 tisíce). Bilance zahraničního stěhování osob s českým státním občanstvím byla ale v 1. pololetí vyrovnaná (1 092 osob se vystěhovalo i přistěhovalo).

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+