Cílem reklamy je přimět zákazníka ke koupi

Výdaje na reklamu jsou podle zákona o daních z příjmů výdaji daňově uznatelnými. Jak ale odlišíme reklamu od výdajů, které patří do skupiny dary, a kdy jsou výdaje specifikovány jako reprezentace?

Reklama je placená forma komunikace podniku se zákazníkem s cílem přimět zákazníka ke koupi. Reklama je součástí marketingového mixu, jedná se o marketingovou komunikaci. Pojem marketingová komunikace pomalu, ale jistě vytlačuje termín propagace.

Reklama je tedy obchodně-propagační akce za cílem zlepšení hospodářské situace podniku.

Výdaje na reklamu, které sníží základ daně:
 • reklamní tiskoviny,
 • reklama v masmédiích,
 • reklamní předměty,
 • reklamní akce,
 • podpora prodeje,
 • sponzorství.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

 •  
  Jak dostat ono tajemné UX do designu.
 • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
 • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+