Čím je pro podnikatele výhodný klastr?

Ke zvýšení efektivity a konkurenceschop­nosti firem může posloužit také vytvoření klastru. Jedná se o regionální propojení podnikatelů (společností) s přidruženými organizacemi, například s vysokými školami. Všechny subjekty spolu komunikují a spolupracují na společných problémech (otázky vzdělávání zaměstnanců, spolupráce na výzkumu a vývoji, přístup ke stejným dodavatelům).

Vybudování klastru přináší výhody, kterými jsou třeba podpora exportu, inovací a vzniku nových firem, přilákání investorů a tím i zatraktivnění regionu.

Vznik klastru většinou iniciuje facilitátor a na tyto iniciativy může také čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU, konkrétně z programu Spolupráce. Klastr se buduje dlouhodobě. V první fází dochází k mapování, později se přistupuje k založení a rozvoji klastru.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Jak na firemní Facebook prakticky

  •  
    Jak efektivně propojit Facebook s webem.
  • Jak vše měřit a vyhodnocovat.
  • Jak řešit krizové situace.

Detailní informace o školení Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+