Hlavní navigace

Co budou muset obsahovat účetní knihy, pokud povedete jednoduché účetnictví

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Daniel Morávek 8. 9. 2015

Od příštího roku se vrací jednoduché účetnictví. V připomínkovém řízení je nyní vyhláška, která stanovuje náležitosti účetních knih dotčených subjektů.

Od příštího roku se má vrátit jednoduché účetnictví. Ministerstvo financí nyní zveřejnilo návrh vyhlášky, která stanovuje obsahové vymezení účetních knih v jednoduchém účetnictví. Přečtěte si, co budou muset účetní knihy obsahovat.

Koho se jednoduché účetnictví bude týkat

Novela zákona o účetnictví, která má nabýt účinnosti na začátku příštího roku, navrací jednoduché účetnictví. Nebude ale pro každou malou účetní jednotku. Dotkne se pouze vyjmenovaných účetních jednotek, které budou muset navíc splnit určitá kriteria.

Navržené znění § 1f zákona o účetnictví:

(1) Účetní jednotka podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) může vést jednoduché účetnictví, pokud

 • a) není plátcem daně z přidané hodnoty,
 • b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,
 • c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 1 500 000 Kč a 
 • d) je současně
 • 1. spolkem a pobočným spolkem,
 • 2. odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací,
 • 3. organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů,
 • 4. církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, nebo
 • 5. honebním společenstvem.

Které účetní knihy budou muset subjekty vést

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Nyní ministerstvo financí zveřejnilo návrh vyhlášky, která pro dotčené účetní jednotky stanovuje základní strukturu a obsah účetních knih, které budou mít za povinnost vést. Základem bude peněžní deník, v němž účetní jednotka uspořádá účetní zápisy v daném účetním období z hlediska časového (chronologicky) a jimiž prokazuje zaúčtování

 • příjmů a výdajů peněžních prostředků v hotovosti,
 • příjmů a výdajů peněžních prostředků na účtech zejména v bankách nebo u spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „bankovní účet“),
 • průběžných položek vzájemných převodů peněžních prostředků v hotovosti a bankovními účty a převodů mezi bankovními účty,
 • kursových rozdílů peněžních prostředků zjištěných přepočtem zůstatků v hotovosti a na bankovních účtech vedených v cizí měně k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, ke kterému se peněžní deník uzavírá.

knize pohledávek a závazků účetní jednotka eviduje pohledávky podle jednotlivých dlužníků a dluhy podle jednotlivých věřitelů. Pohledávky a dluhy v knize pohledávek a závazků uspořádá z hlediska časového (chronologicky). Kniha pohledávek a závazků obsahuje rovněž závazky včetně dluhů z pracovněprávních vztahů podle zákoníku práce. Kniha pohledávek a závazků obsahuje stavy neinkasovaných pohledávek a neuhrazených dluhů zjištěné při uzavírání této knihy k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje přehled o majetku a závazcích (konečné zůstatky), upřesňuje se ve vyhlášce.

Další účetní knihu tvoří Pomocná kniha ostatních složek majetku, ve které se má zejména evidovat

 • dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek,
 • finanční majetek,
 • zásoby,
 • ceniny.

přehledu o příjmech a výdajích jsou příjmy a výdaje uspořádány v členění na hlavní a hospodářskou činnost včetně součtových položek a jejich rozdíl je vykázán k rozvahovému dni běžného účetního období a k rozvahovému dni minulého účetního období nebo k jinému okamžiku, ke kterému se přehled o příjmech a výdajích sestavuje.

Stejně tak jsou v přehledu o majetku a závazcích uspořádány položky majetku a závazků včetně součtových položek a jejich rozdíl k rozvahovému dni běžného účetního období a k rozvahovému dni minulého účetního období nebo k jinému okamžiku, ke kterému se přehled o majetku a závazcích sestavuje. Jak přehled o majetku a závazcích, tak přehled o příjmech a výdajích se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč.

Našli jste v článku chybu?
Podnikatel.cz: Přivýdělek u Airbnb nebo Uberu? Čekejte kontrolu

Přivýdělek u Airbnb nebo Uberu? Čekejte kontrolu

DigiZone.cz: TV Philips a Android verze 6.0

TV Philips a Android verze 6.0

Podnikatel.cz: EET zvládneme, budou horší zákony

EET zvládneme, budou horší zákony

120na80.cz: 5 poporodních problémů a jejich řešení

5 poporodních problémů a jejich řešení

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

DigiZone.cz: Digi CZ výrazně zlevnila balíček HBO

Digi CZ výrazně zlevnila balíček HBO

120na80.cz: Jak oddálit Alzheimera?

Jak oddálit Alzheimera?

Podnikatel.cz: EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

Podnikatel.cz: Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Měšec.cz: Finančním poradcům hrozí vracení provizí

Finančním poradcům hrozí vracení provizí

Lupa.cz: Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

Vitalia.cz: Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Vitalia.cz: Chtějí si léčit kvasinky. Lék je jen v Německu

Chtějí si léčit kvasinky. Lék je jen v Německu

Měšec.cz: Jak vymáhat výživné zadarmo?

Jak vymáhat výživné zadarmo?

DigiZone.cz: Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Vitalia.cz: To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

Podnikatel.cz: Pozor, pojišťovny mění čísla účtů

Pozor, pojišťovny mění čísla účtů

Podnikatel.cz: Na poslední chvíli šokuje vyjímkami v EET

Na poslední chvíli šokuje vyjímkami v EET