Co si počnout se zřizovacími výdaji?

Pokud společnost vynakládá prostředky ještě před jejím vznikem, tj. zápisem do obchodního rejstříku, může tyto náklady zahrnout do svého účetnictví. Hovorově se nazývají zřizovací výdaje, zákon o dani z příjmů je definuje jako náklady před zahájením podnikání (§ 5, odst. 7).

Do zřizovacích výdajů se mohou zahrnout například soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování, poradenské služby, nájemné a jiná obdobná plnění související se založením a vznikem účetní jednotky.

Naopak do nákladů před zahájením podnikání nelze počítat pořízení dlouhodobého majetku a zásob, školení budoucích zaměstnanců, reprezentaci, výdaje související s přeměnou společnosti nebo družstva nebo výdaje nesouvisející se založením nové účetní jednotky.

Účtování zřizovacích výdajů se pak realizuje na účtě 011 – Zřizovací výdaje (dlouhodobý nehmotný majetek). Podle vyhlášky č. 500/2002 ale musí převýšit částku 60 000 korun. Menší společnosti, jejichž zřizovací výdaje nedosahují 60 000 korun, mohou účtovat na 518 – Ostatní služby se souvstažným zápisem závazky ke zřizovatelům.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Instagram pro firemní i osobní marketing

  •  
    Jak zakládat a používat účty.
  • Jak publikovat a vyhodnocovat.
  • Jak si poradit s hastagy.

Detailní informace o školení Instagram»

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+