ČOI kontrolovala prodej výrobků na „dušičky“

Česká obchodní inspekce provedla mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na nabídku a prodej výrobků vztahujících se svým charakterem k památce zesnulých. Kontrolováno bylo 205 provozoven a stánků. Z tohoto počtu bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů v 58 případech, tj. 28,29 % z celkového počtu.

Nejčastěji docházelo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Byly zjištěny nedostatky ve značení nabízených výrobků u 29 prodávajících. Bylo zajištěno 1515 ks výrobků v celkové hodnotě 132 869 Kč.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+