ČOI opět kontrolovala pohonné hmoty

V říjnu provedla Česká obchodní inspekce další pravidelnou kontrolu jakosti pohonných hmot. Z celkového počtu 160 vzorků odebraných nevyhovělo jakostním požadavkům 9 vzorků tj. 5,6 %. Byly zjištěny závady u vzorků automobilového benzinu a motorové nafty. Z 62 kontrolovaných vzorků automobilových benzinů nevyhověly celkem 3 vzorky požadavkům příslušné jakostní normě. U 3 vzorků byly zjištěny závady v oktanovém čísle motorovou metodou (OČMM) a oktanovém čísle výzkumnou metodou (OČVM). Jakostní parametr konec destilace nevyhověl u 2 vzorků a předestilovaný objem při 150°C nevyhověl v 1 případě.

Z kontrolovaných 71 vzorků motorových naft nevyhovělo 6 vzorků. U 5 vzorků byla zjištěna odchylka v bodu vzplanutí. U 1 vzorku byla zjištěna závada v obsahu síry a jakostního ukazatele destilační zkouška („95 % předestiluje při teplotě“ a předestilovaný objem při 350°C).

Požadavkům příslušné jakostní normě vyhovělo 20 odebraných vzorků LPG, 3 vzorky směsného paliva (SMN 30), 3 vzorky stlačeného zemního plynu (CNG) a 1 vzorek Ethanolu E85. V říjnu nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v pohonných hmotách.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení App Store optimalizace

  •  
    Jak dostat svou mobilní aplikaci mezi lidi
  • Jak na akvizici uživatelů mobilních aplikací na českém i světovém trhu
  • Jak správně spustit, propagovat, měřit a vyhodnotit svoji aplikaci v Google Play i v Apple App Store

Detailní informace o školení App Store optimalizace »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+