ČOI se zaměřila na kulturní a sportovní akce

Letos už proběhlo 106 kontrol zaměřených na dodržování povinností prodávajících v rámci pořádání kulturních a sportovních akcí. Jedná se především o hudební festivaly, poutě, sportovní utkání, výstavy, jarmarky a podobně. Inspektorát České obchodní inspekce Moravskoslezský a Olomoucký zjistil nedostatky u 61 prodávajících, tj. v 57,6 procentech.

Nejčastějšími nedostatky bylo nedodržení deklarované míry nápojů a hmotnosti pokrmů, nepoužívání úředně ověřených měřidel, neinformovanost spotřebitele o ceně výrobků v prodejní nabídce. Dále podnikatelé řádně neoznačili stánky předepsaným způsobem, nevydali na žádost spotřebitele doklad o zakoupení výrobků. Vjednom případě dokonce provozoval prodávající svou podnikatelskou činnost bez řádného oprávnění k podnikání. Kontroly na takovýchto akcích budou samozřejmě pokračovat v nezmenšené míře i v příštím období, upozornila Jana Příhodová, ústřední ředitelka České obchodní inspekce.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Obsahová strategie a content marketing

  •  
    Proč je obsahový marketing výrazným trendem.
  • Jak navrhnout užitečnou obsahovou strategii.
  • Jak zlepšit workflow a výsledky copywritingu.

Detailní informace o školení content strategy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+