ČSSZ: Po podání přehledu se pro OSVČ mění zálohy

V roce 2008 se mění výše záloh na pojistné na důchodové pojištění, upozorňuje podnikatele - OSVČ Česká správa sociálního zabezpečení.

U OSVČ, kteří samostatnou výdělečnou činnost vykonávají jako hlavní, bude záloha záviset po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2007 na rozdílu mezi příjmy a výdaji. Minimální záloha je 1596 korun. Záloha je pro OSVČ povinná, i když byla ve ztrátě.

vedlejší výdělečné činnosti vzniká povinnost platit pojistné ve chvíli, kdy byl rozdíl mezi příjmy a výdaji v roce 2007 alespoň 48 334 Kč. Výše záloh pak bude záviset na rozdílu mezi příjmy a výdaji. Minimální záloha je 639 korun měsíčně. Záloha je pro OSVČ, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší, dobrovolná. Platí tedy jen tehdy, pokud se k důchodovému pojištění dobrovolně přihlásí.

Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné. Minimální záloha je 238 Kč měsíčně u hlavní samostatné výdělečné činnosti a 95 Kč měsíčně u vedlejší.

I pro OSVČ jsou platné stropy na pojistné, které zavedla daňová reforma. Do té doby, než OSVČ podá Přehled, platí pojistné jako v roce 2007.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení online marketingu - jak přivádět na web návštěvnost

  • Vyhledavače a PPC kampaně - jak fungují
  • Webová analytika - k čemu jí využít
  • Facebook a další sociální sítě - co a jak komunikovat

Detailní informace o Školení online marketingu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+