Hlavní navigace

Čtěte, jaké novinky přinesl rok 2013 v účetnictví

 Autor: www.SXC.hu
Miriam Lukášová

Změnil se zákon o účetnictví i České účetní standardy. Podnikatelům přibývají nové povinnosti, které jim přináší daňový řád i novela zákona o DPH.

V uplynulém roce došlo k novelizaci zákonů, které se více či méně dotýkají oblasti účetnictví. Jedná se o zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, daňový řád, změny v oblasti zdravotního a sociálního pojištění; nově je to problematika spojená s II. pilířem důchodového spoření a v neposlední řadě se dotkne každého daňového subjektu (občana, OSVČ i právnické osoby) zákon 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky, který přináší změnu související s organizací Finančních úřadů.

Čtěte více: Nová čísla bankovních účtů finančních úřadů u nejdůležitějších daní 

Novela zákona o účetnictví

Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. byl novelizován zákonem 239/2012 Sb, který nabyl účinnosti od 1. září 2012. 

Vybraným účetním jednotkám přináší:

  • stanovení požadavku na vytvoření podmínek pro předávání a přebírání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu včetně pravidel pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě a stanovení sankce za jejich nenaplnění,
  • povinnost schvalování účetních závěrek,
  • možnost použít způsob ocenění majetku podle § 25 zákona o účetnictví.

Všem účetním jednotkám přináší:

  • změny § 30 oblast inventarizace, nově upravuje např. datum zahájení inventury ve vztahu k rozvahovému dni (posun do dvou měsíců po rozvahovém dni), rozšiřuje možnosti inventurních soupisů; stanoví fyzickou inventuru u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci; dokladová inventura je určena pro závazky a majetek, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

Čtěte daňový speciál: Daň z příjmů za rok 2012 

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Zákon o účetnictví přináší změny v oblasti inventarizace. 

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli § 15 a) Výsledek hospodaření minulých let, mají účinnost od účetního období započatého v roce 2013. Do vlastního kapitálu (Rozvaha – pasiva A.IV.) byla přidaná nová položka A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let. Tato položka je určena i pro opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné.

Rovněž České účetní standardy (ČUS) zaznamenaly změnu v důsledku nové položky vlastního kapitálu dle § 15a) vyhlášky č. 500/2002 Sb. Jedná se o:

ČUS 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih
ČUS 003 – Odložená daň
ČUS 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

ČUS 019 – Náklady a výnosy

Nahlášení účtů podnikatelského subjektu u finančního úřadu

Dle § 127 odst. 1 písm. e) daňového řádu je v přihlášce k registraci daňový subjekt povinen uvést mimo jiné čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, jakož i u poskytovatelů platebních služeb v zahraničí, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, která je zdrojem příjmů, které jsou předmětem daně, nebo jejíž výsledky jsou předmětem daně. Dle § 128 odst. 1 daňového řádu, dojde-li ke změně údajů, které je povinen daňový subjekt uvádět při registraci, tj. i bankovních účtů, je povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů.

Obdrží-li subjekt přímou výzvu finančního úřadu o sdělení čísla využívaných bankovních účtů pro podnikání, měl by vyhovět této výzvě, neboť v opačném případě se vystavuje postihu pokuty dle zákona o přestupcích až 10 000 Kč.

V souvislosti s novelou zákona o DPH, kdy bude odběratel ručit za odvedení DPH svého dodavatele, lze jenom doporučit sdělit čísla účtů finančnímu úřadu. Ministerstvo financí na svých internetových stránkách, které budou veřejně volně dostupné, zveřejní registrované účty plátců. Nesdělí-li plátce DPH správci daně žádný svůj bankovní účet, nebude mít ani žádný „registrovaný“ účet, což může vést v důsledku k neuskutečnění obchodních vztahů a k vyřazení tohoto dodavatele z trhu.

Čtěte speciál: Cestovní náhrady 2013

Našli jste v článku chybu?
Podnikatel.cz: Změny v cestovních náhradách 2017

Změny v cestovních náhradách 2017

Měšec.cz: Jak vymáhat výživné zadarmo?

Jak vymáhat výživné zadarmo?

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět

Root.cz: Certifikáty zadarmo jsou horší než za peníze?

Certifikáty zadarmo jsou horší než za peníze?

Lupa.cz: Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Podnikatel.cz: Balíčky pokladních řešení k EET. Za kolik?

Balíčky pokladních řešení k EET. Za kolik?

Podnikatel.cz: K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

Měšec.cz: 6 změn v novele občanského zákoníku

6 změn v novele občanského zákoníku

Vitalia.cz: Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Měšec.cz: Jak levně odeslat balík přímo z domu?

Jak levně odeslat balík přímo z domu?

Root.cz: 250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

Root.cz: Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Podnikatel.cz: Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Vitalia.cz: Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

DigiZone.cz: Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Flix TV: dva set-top boxy za korunu

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

120na80.cz: Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují