Jak zdanit příjmy z pronájmu nemovitostí?

Před podáním daňového přiznání si pronajímatel musí uvědomit, že je zásadní rozdíl mezi pronájmem movitého a nemovitého majetku. Poplatníci se totiž často mylně domnívají, že příjem z pronájmu nemovitého majetku lze zdanit jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů a případně i využít ustanovení o osvobození příležitostného pronájmu.

Není tomu tak. Od daně jsou osvobozeny příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč. Důležité je přitom slovo movitých věcí, což v žádném případě nemůže být nemovitý majetek. Čtěte více: Daníme příjmy z pronájmu nemovitostí

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Právo pro e-shopy

  •  
    Jak provozovat e-shop v souladu se zákonem.
  • Jak přistupovat k vrácení zboží a spory se spotřebiteli.
  • Jak v souladu s právem marketovat e-shop.

Detailní informace o školení Právo pro e-shopy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+