Daňově odepisovat vlastní majetek mohou i příspěvkové organizace

Podle sdělení Ministerstva financí uplatňuje daňové odpisy hmotného majetku vždy vlastník majetku. Legislativní úprava znění zákona potvrdila tuto možnost výslovným uvedením dalšího typu vlastníka, a to organizace zřízené územními samosprávnými celky, tj. příspěvkové organizace.

Příspěvkové organizace tedy mohou i nadále uplatňovat daňové odpisy hmotného majetku využívaného při dosažení zdanitelných příjmů, ovšem pouze v případě, že tento majetek nabyly do vlastnictví například úplatným pořízením nebo děděním. Stanovený systém uplatňování daňových odpisů neumožňuje v žádném případě uplatňovat daňové odpisy majetku ve vlastnictví zřizovatele.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení PPC reklamy pro pokročilé

  •  
    Důležité principy fungování PPC reklamy
  • Optimalizační postupy běžících kampaní
  • Práce s aplikací AdWords editor

Detailní informace o školení PPC reklamy pro pokročilé »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+