Daňové slevy urychlují růst čistých mezd

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo očekávaný vývoj mezd zaměstnanců. Zaměřilo se na podnikatelský i nepodnikatelský sektor v roce 2008. Z analýzy vyplynulo, že čisté mzdy rostou zaměstnancům rychleji než hrubé mzdy díky uplatněným daňovým slevám.

Podle analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřené na podnikatelský i nepodnikatelský sektor v roce 2008, rostou čisté mzdy zaměstnancům rychleji než ty hrubé. Děje se tak díky aplikaci daňových slev, které v hrubých mzdách ještě nejsou promítnuty. Ministerstvo zároveň provedlo porovnání čistých mezd mezi roky 2007 a 2008. Čistou mzdu přepočítalo z hrubé průměrné mzdy a jejích násobků podle kategorií zaměstnanců s dětmi a bez dětí. Analýza poukázala na vyšší nárůst čisté mzdy oproti předpokládané dynamice hrubé průměrné mzdy v národním hospodářství a jejích násobků u všech zaměstnaneckých kategorií členěných dle počtu dětí. Platí také, že čím je nižší hrubá mzda, tím vyšší je reálný nárůst čisté mzdy. U těch, kteří mají vyšší příjmy byl zase zaznamenán růst čistých mezd v absolutních číslech. Čisté mzdy tedy rostly ve všech kategoriích.

MIF16

Propočty poukázaly také na to, že nárůst reálných mezd byl nejvýraznější především u zaměstnanců s dětmi, v podnikatelské sféře byl pak růst zaznamenán ve všech kategoriích. Při porovnání zaměstnanců s dětmi dosahovali větší dynamiky růstu reálné čisté mzdy ti, kteří měli vyšší počet dětí oproti zaměstnancům s jedním dítětem. V nepodnikatelské sféře, u které se předpokládá v letošním roce reálný pokles hrubého průměrného výdělku o 2,4 %, k poklesu reálné úrovně čisté mzdy u určitých skupin nedojde. Spadají sem zaměstnanci s výdělkem, který nedosahuje zhruba poloviny průměru celé této sféry. Dále ti, kteří mají jedno dítě a výdělek nižší než je hrubý průměrný výdělek. Reálná čistá mzda nepoklesne dle propočtů ani u skupiny zaměstnanců se dvěma dětmi a 1,4krát vyšším příjmem, než je průměr.

Mezi další poznatky analýzy patří i údaje o veřejném sektoru. Objem mzdových prostředků zde letos dosáhne 131 mld. korun a průměrná mzda státních zaměstnanců bude ve výši 22 739 korun. V příštím roce si státní zaměstnanci polepší o 5 % a jejich mzdy by měly stoupnout na 23 865 korun. Balík mzdových prostředků bude tedy ve výši 138 mld. korun. Čtěte více: Životní minimum – státní sociální podpora pro každého?

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Právo pro e-shopy

  •  
    Jak provozovat e-shop v souladu se zákonem.
  • Jak přistupovat k vrácení zboží a spory se spotřebiteli.
  • Jak v souladu s právem marketovat e-shop.

Detailní informace o školení Právo pro e-shopy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+