Daňové tipy: manka a škody do nákladů

Zákon o daních z příjmů v § 25 říká, že daňově nelze uznat manka a škody přesahující náhrady škody. Plně lze uznat škody, které vznikly v důsledku živelných pohrom nebo škody, které byly způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem.

V ostatních případech, lze uznat manka a škody jen do výše jejich náhrady. Náhradu škody lze požadovat po odpovědném zaměstnanci nebo pojišťovně. Výše škody musí být podle § 24 zákona o daních z příjmů doložena posudkem pojišťovny nebo posudkem soudního znalce.

Daňovou škodou nikdy není:
  • manko a škoda v rámci norem přirozených úbytků a ztratného,
  • poškození na majetku, které lze opravit,
  • vyřazení zásob, pokud je při likvidaci dosaženo jakékoli tržby.

Od ledna 2008 lze zařadit mezi daňově uznatelné náklady i hodnotu zlikvidovaných zásob včetně dalších výdajů, které s likvidací souvisí. Podmínkou je prokazatelnost provedení likvidace. Daňový odpis u zásob potravin a léků lze provést pouze v případě prošlých záručních lhůt.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Právo pro e-shopy

  •  
    Jak provozovat e-shop v souladu se zákonem.
  • Jak přistupovat k vrácení zboží a spory se spotřebiteli.
  • Jak v souladu s právem marketovat e-shop.

Detailní informace o školení Právo pro e-shopy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+