Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Daňový bonus a srážky ze mzdy. Další oříšek pro mzdové účetní

Redakce

Zahrnout nebo nezahrnout daňový bonus do výpočtu pro exekuce a insolvence? A co přeplatek na dani? Poradila exekutorská komora i ministerstvo spravedlnosti.

Zahrnout nebo nezahrnout daňový bonus a přeplatek z ročního zúčtování do mzdy pro stanovení exekučních a insolvenčních srážek? To je otázka, která nedá spát nejedné účetní. Názory odborníků na tuto problematiku se bohužel liší. Požádali jsme proto o stanovisko Exekutorskou komoru České republiky a ministerstvo spravedlnosti.

Daňový bonus a exekuce

Mluvčí Exekutorské komory České republiky upozornila, že problematiku daňového bonusu je třeba odlišit od situace, kdy povinnému vznikne přeplatek na dani z příjmu fyzické osoby. V takovém případě je nutno vycházet z toho, že vratný přeplatek na dani z příjmu fyzických osob tvoří část záloh na daň z příjmu, které byly ze mzdy povinného zaměstnance odvedeny, a netvořily tak základ pro výpočet srážky. Jestliže by tyto zálohy ze mzdy zaměstnance odvedeny nebyly (popř. v menším rozsahu), byly by takové částky součástí čisté mzdy, a tedy i základem pro výpočet srážek, které by za takových podmínek byly vyšší, uvedla Petra Báčová. Dodala, že pokud by přeplatek na dani z příjmů fyzických osob nebyl do čisté mzdy zaměstnance zahrnut, jednalo by se o obcházení zákona. Tímto způsobem by mohlo potenciálně dojít k poškození oprávněného (resp. zmaření uspokojení jeho pohledávky) tak, že by ze mzdy povinného byly účelově odváděny vysoké zálohy na daň, které by mu následně „oklikou“ vracel správce daně a nebylo by možno je exekučně postihnout.

Čtěte také: Exekuce a srážky ze mzdy se v roce 2012 mění. Čtěte, jak

V případě daňového bonusu se nejedná o součást odvedené zálohy na daň z příjmů fyzických osob. Exekutorská komora ČR zastává názor, že jej do čisté mzdy za účelem výpočtu srážek zahrnout nelze. S ohledem na skutečnost, že by vliv započtení daňového bonusu do čisté mzdy na výši srážek byl zcela zanedbatelný, se nicméně domníváme, že jde o problematiku spíše marginálního významu, dodala mluvčí Petra Báčová.

Daňový bonus a insolvence

Jestliže však má zaměstnanec více dětí, za které náleží daňový bonus, není dopad jeho započtení či nezapočtení do čisté mzdy pro výpočet srážek až tak zanedbatelný. Vzhledem k výši daňového zvýhodnění (měsíčně na jedno dítě 1117 Kč) se může jednat o částky v řádu několika tisíců. Situace se navíc zásadně mění, pakliže jde o srážky insolvenční.

Čtěte také: S růstem zadluženosti přibývá i insolvenčních srážek ze mzdy. Čtěte, jak na ně

Content

Ministerstvo spravedlnosti odkazuje, že odpověď na tuto otázku lze najít prostřednictvím ustanovení týkajících se majetkové podstaty v insolvenčním řízení. Podle insolvenčního zákona totiž náleží do majetkové podstaty mimo jiné peněžní prostředky, dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci. To, co do majetkové podstaty nepatří, vymezuje ustanovení § 207 a § 208 insolvenčního zákona, sdělil pro server Podnikatel.cz Jiří Hovorka, ředitel tiskového odboru ministerstva spravedlnosti. V případě insolvencí je tedy daňový bonus dle názoru ministerstva spravedlnosti postižitelný, protože patří do insolvenční podstaty. 

Foto: www.isifa.com

Našli jste v článku chybu?
6. 6. 2012 18:15
NeniToJakBySeZdalo (neregistrovaný)

Ministerstvo spravedlnosti se odkazuje na § 207, který stanoví, co do majetku nepatří, s tím, že zde daňový bonus není uveden a tím pádem má být zahrnutý do čisté mzdy pro stanovení insolvenčních srážek. Přitom § 207 hovoří o tom, že "do majetkové podstaty nepatří majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí". Pokud se tedy exekutorská komora vyjádřila, že daňový bonus do výpočtu exekucí nepatří, pak by tedy neměl patřit ani do insolvenčního řízení. Buď by se měly obě instituc…