Jak zákon definuje dary na živel?

Zákon o daních příjmů přesně definuje, kdo může být příjemcem daru a na které účely lze dar poskytnout, tak, aby mohl snížit základ daně. Jedním z účelů jsou i živelní pohromy. Dary mohou být směřovány obcím, krajům, ale také právnickým nebo přímo fyzickým osobám.

Zákon o daních z příjmů § 24 odst. 10 stanoví přesně i to, co může být považováno za živel. Pro účely zákona o daních z příjmů se za živelní pohromu považují:

 • nezaviněný požár a výbuch,
 • blesk,
 • vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h,
 • povodeň, záplava, krupobití,
 • sesouvání půdy a skalní zřícení nebo zřícení lavin,
 • zemětřesení, pokud dosahuje alespoň 4. stupně mezinárodní stupnice.

Dary na živelní pohromy se posuzují podle podmínek a limitů, které jsou stanoveny pro fyzické a právnické osoby.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Google Analytics pro pokročilé

 •  
  Jak využít nové funkce Google Analytics
 • Vyhodnocování pomocí Multichannel funnels
 • Neopakujte chyby při vyhodnocování dat.

Informace o školení Google Analytics »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+