Dary uplatnitelné v daňovém přiznání

Dar uplatnitelný v přiznání může mít charakter finanční částky, movité i nemovité věci, ale i poskytnuté služby. Věcný dar nebo služba musí být samozřejmě oceněny. Pokud není hodnota daru známa, ocení se cenou zjištěnou podle zákona o oceňování majetku.

Traduje se, že hodnota daru musí být minimálně jeden tisíc korun. Ovšem v zákoně o daních z příjmů je uvedeno, že úhrnná hodnota darů fyzických osob ve zdaňovacím období má činit alespoň 1000 Kč nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Je tedy možné darovat například 10 jednotlivých darů za stokorunu a podmínka úhrnné hodnoty alespoň 1000 Kč ve zdaňovacím období bude splněna. Nebo i méně než 1000 Kč, ale více než 2 % ze základu daně. Podmínky dolního limitu jsou tedy dvě a vždy musí být splněna alespoň jedna z nich. Zároveň nesmí hodnota daru fyzických osob převýšit 10 % ze základu daně. Čtěte více: Dary fyzických osob v daňovém přiznání

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Správa Stránek na Facebooku

  •  
    Jak pokročile spravovat Stránku, Události, Skupiny.
  • Jak tvořit i netvořit příspěvky.
  • Jak nepřijít o účet, nenaletět a neztratit všechno.

Detailní informace o školení Správa stránek na Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+