Dlužné pojistné lze rozložit do splátek

Česká správa sociálního zabezpečení vyměří penále dlužníkovi, který nezaplatí ve stanovené lhůtě pojistné. Penále je vyměřeno i v případě, že je pojistné uhrazeno pouze z části, to je v případě, že zaplatíte nižší částku, než jste povinni.

Sazba penále je určena na každý kalendářní den, kdy trvá dluh vůči ČSSZ. V současné době je penále 0,05 % z dlužné částky za každý den. Penále se počítá od prvního dne po splatnosti pojistného až do dne úhrady včetně.

Dlužné pojistné lze rozložit do splátek na základě písemné žádosti doručené příslušné ČSSZ. Ta o žádosti rozhodne podle konkrétní situace dlužníka. V případě povolení splátek vydá ČSSZ písemné rozhodnutí a snižuje se i sazba penále. Penále se stanoví jako 0,025 % dlužené částky pojistného za každý kalendářní den.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení web copywritingu

  •  
    Jak strukturovat text na webové stránce.
  • Tajemství atraktivního a úderného titulku.
  • Optimalizace webového textu pro vyhledávače.

Detailní informace o školení psaní pro web »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+