Hlavní navigace

Dlužníkem už na střední škole. Mladí lidé zapomínají na své povinnosti

 Autor: www.isifa.com
Redakce 16. 8. 2013

Začátkem školního roku by každý student měl zkontrolovat, zda jeho škola oznámila zdravotní pojišťovně, že stále studuje. Jinak hrozí spory a dokonce i exekuce.

Blíží se začátek školního roku, proto přinášíme aktuální téma pro studenty a jejich rodiče. Někteří z nich se mohou snadno dostat do problémů, které nakonec řeší i exekutor. Problém spočívá v placení zdravotního pojištění v době studia. To za studenty během studia, kteří jsou považováni za nezaopatřené děti, platí stát. Jejich zdravotní pojišťovna o tom ale musí vědět. A zde je onen kámen úrazu. Většina škol provádí toto oznámení zdravotním pojišťovnám sama a automaticky. Nelze se na to ale spoléhat. Primárně má oznamovací povinnost sám pojištěnec. Pokud je oznamovací povinnost zanedbána a dluhy u zdravotní pojišťovny rostou, nakonec může dojít i na exekuci.

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Za osoby nezletilé plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce, připomíná Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Je tedy nutné ověřit si, zda příslušná škola oznámení zdravotním pojišťovnám skutečně provádí a provedla. Tento postup se vyplatí i v případě, že tak škola činí. Někdy může dojít k chybě a oznámení je například podáno jiné pojišťovně, než u které je student pojištěn.

Pokud se tak neučiní a o placení pojistného se student, případně jeho zákonný zástupce nestará, měl by alespoň urychleně reagovat na platební výměr, který mu zdravotní pojišťovna zašle po zjištění dluhu. Exekuční titul dostává dlužník do vlastních rukou před každou exekucí. Nelze se vymlouvat na to, že se jedná o omyl zaviněný školou. Ta totiž oznamovací povinnost plní jen díky své dobré vůli.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek.

A jak postupovat když už na exekuci v zanedbaných případech dojde? Opět radí Oldřich Tichý ze Všeobecné zdravotní pojišťovny: Je možné podat návrh na zastavení exekuce dle § 55 exekučního řádu. Tento návrh lze podat do 15 dnů od okamžiku, kdy se povinný doví o důvodu zastavení. Návrh na zastavení však může podat i oprávněný, tedy pojišťovna, a to kdykoliv v průběhu exekučního řízení. Co ale hrozí, to je pokuta ze strany zdravotní pojišťovny za nesplnění povinnosti, která může být až 10 000 korun. Je to kompenzace za pojistné, které už nikdy nebude doplaceno, protože počty pojištěnců, za které je plátcem stát, jsou každý měsíc oznamovány Ministerstvu financí. Není-li pojištěnec nahlášen, stát za něj pojistné neplatí, a případná korekce je možná jen tři měsíce zpětně.

Proto je dobré vést v patrnosti, že za nezaopatřené se považuje dítě do skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, čímž je míněno studium na středních a vysokých školách v České republice, ovšem s několika výjimkami, jako je například dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na střední škole, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Pojištěnec, který nepatří mezi osoby, za které hradí pojistné stát, není zaměstnancem ani osobou samostatně výdělečně činnou, si musí platit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů, a to v zákonem stanovené výši, která je od 1. 8. 2013 1148 korun.

Našli jste v článku chybu?

19. 8. 2013 19:44

Marek (neregistrovaný)
19. 8. 2013 19:52 redakčně smazáno, důvod: ***SPAM***
Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Vitalia.cz: Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Měšec.cz: Jak vymáhat výživné zadarmo?

Jak vymáhat výživné zadarmo?

DigiZone.cz: Sat novinky: Fransat UHD Demo

Sat novinky: Fransat UHD Demo

Podnikatel.cz: E-Ježíšek si i letos zařádí. Nákupy od 2 do 5 tisíc

E-Ježíšek si i letos zařádí. Nákupy od 2 do 5 tisíc

Vitalia.cz: Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Podnikatel.cz: Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!

Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!

Vitalia.cz: I církev dnes vyrábí potraviny

I církev dnes vyrábí potraviny

DigiZone.cz: Flix TV má set-top box s HEVC

Flix TV má set-top box s HEVC

DigiZone.cz: Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Lupa.cz: Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

Podnikatel.cz: EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

120na80.cz: Jak oddálit Alzheimera?

Jak oddálit Alzheimera?

Podnikatel.cz: Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Měšec.cz: Jak levně odeslat balík přímo z domu?

Jak levně odeslat balík přímo z domu?

DigiZone.cz: ČRa DVB-T2 ověřeno má i Sharp

ČRa DVB-T2 ověřeno má i Sharp

Podnikatel.cz: Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

Vitalia.cz: Fotorecept: Jak nezkazit nadýchanou omeletu

Fotorecept: Jak nezkazit nadýchanou omeletu

Podnikatel.cz: Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?