Dodavatel energie vám musí říci konečnou cenu

Dodavatelé energií musí svým zákazníkům nově povinně sdělovat konečnou cenu svých služeb. Zákazníci mají rovněž právo si zvolit způsob platby za elektřinu i plyn. Nejen tyto věci přinesl nový energetický zákon, která včera nabyl účinnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které se zákonem přišlo, si od něj slibuje větší bezpečnost a stabilitu dodávek elektřiny a posílení postavení zákazníků na trhu.

V souladu s evropským právem nový energetický zákon stanovuje povinnost vlastnického oddělení provozovatelů přenosových a přepravních soustav. V České republice volný trh existuje už několik let a zákazníkům přinesl svobodu ve výběru svých dodavatelů energií, komentoval ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Jen v loňském roce využilo možnosti změnit svého dodavatele elektřiny rekordních takřka 200 000 domácností. Dodavatele plynu pak změnilo skoro 85 000 odběratelů. Čtěte více: Velké srovnání cen elektřiny pro malé firmy, ušetřete tisíce korun

Energetický zákon též upravil povinnosti a odpovědnost provozovatele přenosové soustavy zajistit bezpečnost a stabilitu dodávek elektřiny na celém území České republiky. Napomoci tomu má především dispečerské řízení, kterému podléhají elektrárny, zákazníci z řad velkých odběratelů, přímá vedení elektřiny i provozovatelé distribučních soustav.

WT100

Dispečerské řízení představuje složitý systém řízení energetické soustavy, ve kterém musí panovat neustálá rovnováha mezi výrobou a spotřebou na bezpočtu míst. Novela zákona umožňuje aktivní dispečerské řízení všech prvků připojených do sítě tak, aby bylo možné tuto rovnováhu udržet i v případě nepředvídatelných náhlých extrémních výkyvů, doplnil Kocourek.

Nová norma dále zavedla autorizaci na výstavbu nového zdroje elektrické energie, kterou bude vydávat MPO tak, aby budování nových elektráren nebylo v rozporu se Státní energetickou koncepcí a Národním akčním plánem pro obnovitelné zdroje. Na dodržování pravidel pak bude místo Státní energetické inspekce dohlížet Energetický regulační úřad. V pravomoci inspekce zůstane jen kontrola dodržování zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a zákona o hospodaření energií.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+