Hlavní navigace

Dohoda o provedení práce 2012

 Autor: 258398
Dagmar Kučerová 19. 12. 2011

Od ledna 2012 se zvyšuje rozsah práce a současně se zavádí zpojistnění dohod. To přináší zaměstnavatelům nové povinnosti. Připravili jsme jejich souhrn.

Novela zákoníku práce uzavírání dohod o provedení práce nijak neomezuje. Nadále mohou být sjednány na konkrétní úkol nebo na jakoukoliv opakující se činnost. Dosud byla nejjednodušším a nejvýhodnějším pracovněprávním vztahem. Od roku 2012 se však výrazně mění.

Náležitosti dohody o provedení práce

Dohodu o provedení práce upravuje § 75 a následující zákoníku práce. Dohoda musí být sepsána písemně, jinak je neplatná. V dohodě je nutné sjednat:

  • dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá – konkrétní datum od … do …, nebo sjednání na dobu neurčitou
  • předmět – sjednaný pracovní úkol nebo práce, které budou vykonávány
  • rozsah práce – vymezení pracovního úkolu v hodinách. Nově maximálně 300 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu se započítává i doba práce na základě jiné dohody pro stejného zaměstnavatele ve stejném roce. Samozřejmě je možné uzavřít jednu dohodu o provedení práce v rozsahu 300 hodin za rok, ale také několik dohod v jednom kalendářním roce opakovaně. Jejich celkový rozsah nesmí překročit uvedených 300 hodin.  Hovoří se o stejném zaměstnavateli. Je tedy možné uzavřít další dohody o provedení práce i s jinými zaměstnavateli, ovšem za respektování podmínky časového omezení do 300 hodin u každého z nich  
  • odměnu, která nesmí být nižší než minimální mzda. Může být splatná po dokončení a odevzdání práce, ale také provedení určité části práce, případně může být splatnost odměny dohodnuta jinak.

Ukončení dohody o provedení práce

Zákoník práce neupravuje zákonnou možnost ukončení dohody o provedení práce před dosažením sjednaného rozsahu práce. Jedinou možností je dohoda obou účastníků. Proto odborníci doporučují předem v dohodě sjednat způsob jejího předčasného ukončení (způsob, výpověď z určitých důvodů nebo i bez uvedení důvodů, nárok na náhradu škody v případě porušení podmínek). Důvodem může být včasné neprovedení sjednaného úkolu, nevytvoření podmínek pro práci zaměstnavatelem atd. Odstoupení od smlouvy má být učiněno písemně a doručeno druhému účastníku. Čtěte více: Zákoník práce 2012. Velký rozcestník připravovaných změn

Zpojistnění dohod o provedení práce od 1. 1. 2012

Novinka v podobě zpojistnění se týká až dohod s měsíční odměnou vyšší než 10 000 korun. Musí se jednat o skutečně zúčtovanou odměnu, ne sjednanou nebo předpokládanou. Zaměstnanci budou účastni nemocenského, a tím pádem i důchodového a zdravotního pojištění jen za podmínky, že jim byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. A samozřejmě jen v těch kalendářních měsících, do nichž jim byla po dobu trvání dohody zúčtována odměna v částce vyšší než 10 000 Kč.

Tyto zaměstnance je nutné registrovat na ČSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Termíny přihlášení i odhlášení z pojištění se u obou úřadů tradičně liší. V případě dohod o provedení práce uzavřených k 31. 12. 2011, u nichž bude činnost vykonávaná i nadále, se považuje za den nástup 1. 1. 2012. Jednoduše to znamená, že i z dříve uzavřených dohod bude v případě dosažení odměny vyšší než 10 000 korun odvedeno v roce 2012 sociální a zdravotní pojistné. Čtěte více: Dohodu o provedení práce musíte registrovat na sociálko a zdravotko

Dohody a neschopenka zaměstnance

Osoby činné na dohody o provedení práce s odměnou vyšší 10 000 korun měsíčně budou účastny nemocenského pojištění. V případě nemoci jim náleží dávky nemocenské a za splnění určitých podmínek i peněžitá pomoc v mateřství. Ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství jim stejně jako u dohod o pracovní činnosti nenáleží. Zaměstnavatel je samozřejmě povinen v případě nemoci platit náhradu odměny (v souvislosti s dohodami hovoříme o náhradě odměny, ne o náhradě mzdy). K tomu je třeba předchozí rozvržení směn. Vhodné je rozvržení směn pro účely náhrady odměny zařadit jako součást sjednané dohody (tiskopisu). V případě, že nelze předem určit přesný harmonogram, doporučuje se takzvané fiktivní rozvržení směn, kterým lze povinnost hradit náhradu odměny dokonce legálně obejít. Maximální délka směny přitom smí činit (stejně jako u ostatních zaměstnanců) 12 hodin denně. Čtěte více: Jak na náhradu mzdy při nemoci u dohod o provedení práce od roku 2012?

Další povinnosti spojené s dohodami o provedení práce

Protože budou dohodáři s odměnou vyšší než 10 000 korun účastni důchodového pojištění, povede jim zaměstnavatel evidenční list důchodového pojištění. Při ukončení dohody vystaví potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list. V něm povinně dle § 313 zákoníku práce uvede, o jaký pracovní poměr se jednalo. Dále druh konaných prací, dosaženou kvalifikaci, odpracovanou dobu a údaj, zda byly ze mzdy prováděny srážky (v čí prospěch, výši pohledávky, výši dosud sražených pohledávek a pořadí srážek). Na žádost zaměstnance doplní i výši průměrného výdělku a důvod skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel bude rovněž potvrzovat údaje potřebné pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Čtěte více: Zápočťák i u dohod. Nový zákoník práce přinese vrásky účetním

Zdanění a odvody z dohody o provedení práce

Z dohody o provedení práce do 10 000 korun měsíčně se neodvádí sociální ani zdravotní pojistné. V případě, že má pracovník sjednánu pouze dohodu o provedení práce a nepatří mezi osoby, za které platí pojistné stát, je povinen se zaregistrovat a platit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Osobám bez podepsaného Prohlášení k dani se odměna z dohody o provedení práce do 5000 Kč měsíčně zdaňuje jako dosud 15% srážkovou daní. Hrubá mzda je rovna základu daně a pojistné se ke mzdě nepřipočítává. Z odměny ve výši 5000 Kč je sražena konečná srážková daň ve výši 750 Kč. Zaměstnanci bude po zdanění vyplaceno 4250 Kč. Čtěte více: Podepsat nebo nepodepsat Prohlášení při vedlejší činnosti?

Při překročení částky 5000 Kč nebo podpisu Prohlášení k dani je odvedena zálohová daň. Podepsaným daňovým prohlášením si může zaměstnanec uplatnit slevy na dani, případně daňové zvýhodnění. Samozřejmě za podmínky, že nemá ve stejném období podepsáno prohlášení u jiného zaměstnavatele.

Jiné je to v případě zúčtované odměny 10 001 korun a vyšší. Zde již nastupují odvody sociálního a zdravotního jak za zaměstnance, tak za zaměstnavatele. Daň je nutné počítat ze superhrubé mzdy, tj. mzdy zvýšené o odvody sociálního a zdravotního pojistného. Čtěte více: Novinka v zákoně. Limity pro dohody o provedení práce

Našli jste v článku chybu?

18. 1. 2012 6:29

Dobrý den,

zaměstnavatelé se již nedělí na malé a velké organizace. Používá se jen označení zaměstnavatel. Pokud zaměstnavatel zaměstnává osobu, které nevznikne účast na nemocenském pojištění, na ČSSZ se do registru zaměstnavatelů zapisovat nemusí.

Podrobněji zde: http://www.podnikatel.cz/clanky/zamestnat-jinou-fyzickou-osobu-kde-se-registrovat/

Dagmar Kučerová

11. 1. 2012 11:11

Dobrý den,

ano, také to takto chápu. K odměnám z dohod zúčtovaným v roce 2011 se nebude přihlížet.

Dagmar Kučerová

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

120na80.cz: 5 poporodních problémů a jejich řešení

5 poporodních problémů a jejich řešení

Podnikatel.cz: EET zvládneme, budou horší zákony

EET zvládneme, budou horší zákony

DigiZone.cz: Česká televize mění schéma ČT :D

Česká televize mění schéma ČT :D

Podnikatel.cz: Prodává přes internet. Kdy platí zdravotko?

Prodává přes internet. Kdy platí zdravotko?

Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Podnikatel.cz: 3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

Vitalia.cz: I církev dnes vyrábí potraviny

I církev dnes vyrábí potraviny

Vitalia.cz: To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

120na80.cz: Rakovina oka. Jak ji poznáte?

Rakovina oka. Jak ji poznáte?

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět

Podnikatel.cz: K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

Měšec.cz: Finančním poradcům hrozí vracení provizí

Finančním poradcům hrozí vracení provizí

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

Podnikatel.cz: Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Podnikatel.cz: Pozor, pojišťovny mění čísla účtů

Pozor, pojišťovny mění čísla účtů

Vitalia.cz: Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Podnikatel.cz: Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!

Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Lupa.cz: Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR