Hlavní navigace

Dohoda o provedení práce se má brzy změnit

 Autor: www.isifa.com
Dagmar Kučerová

Připravovaná novela zákoníku práce se dotkne i dohod o provedení práce. Změna bude v případě jejího schválení pro zaměstnavatele výhodná.

Připravovaná novela zákoníku práce by mohla změnit problematiku sjednávání dohod konaných mimo pracovní poměr. Mnohým zaměstnavatelům se uleví, novela zavede možnost jednostranného ukončení. To bude mít vliv zejména na dlouhodobější dohody o provedení práce uzavřené na celý kalendářní rok či dokonce na neurčito.

Náležitosti sjednané dohody o provedení práce

Dohodu o provedení práce upravuje § 75 a následující zákoníku práce. Dohoda musí být sepsána písemně, jinak je neplatná. V dohodě je nutné sjednat:

  • dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá – konkrétní datum od … do …, případně sjednání na dobu neurčitou,
  • předmět – sjednaný pracovní úkol nebo práce, které budou vykonávány,
  • rozsah práce – vymezení pracovního úkolu v hodinách. Nově maximálně 300 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu se započítává i doba práce na základě jiné dohody pro stejného zaměstnavatele ve stejném roce. Samozřejmě je možné uzavřít jednu dohodu o provedení práce v rozsahu 300 hodin za rok, ale také několik dohod v jednom kalendářním roce opakovaně. Jejich celkový sjednaný rozsah nesmí překročit uvedených 300 hodin. Hovoří se o stejném zaměstnavateli. Je tedy možné uzavřít další dohody o provedení práce i s jinými zaměstnavateli, ovšem za respektování podmínky časového omezení do 300 hodin u každého z nich, 
  • odměnu, která nesmí být nižší než minimální mzda (hodinová). Může být splatná po dokončení a odevzdání práce, ale také provedení určité části práce, případně může být splatnost odměny dohodnuta jinak.

Dohoda o provedení práce a její zrušení

Dohoda o provedení práce se nemusí sjednávat na jednorázový nebo časově omezený úkol. Na dohodu lze prodávat nebo třeba účtovat. Zákoník práce však vyžaduje uvedení doby, na kterou se uzavírá. Může být uzavřena na delší dobu, dokonce i na neurčito. Samozřejmě při zachování maximálního možného rozsahu sjednané práce 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Přestože je tento způsob sjednání dohody o provedení práce hojně využíván (není nutné dohodu uzavírat opakovaně), má své záporné stránky. A to by se mohlo v brzké době změnit.

Čtěte více: Dohoda o provedení práce, rizika sjednání na neurčito

Zákoníkem práce není v současné době upravena možnost výpovědi či okamžitého jednostranného zrušení dohody o provedení práce. Zákon předpokládá její ukončení uplynutím sjednané doby či splněním sjednaného úkolu. Při uzavření dohody na delší dobu, případně i na neurčito, není tato úprava ideální. Doporučuje se variantu jednostranného ukončení dohody o provedení práce předem dohodnout (písemně sjednat přímo v dohodě).

Pokud takovou možnost dohoda neobsahuje, lze podpůrně využít nový občanský zákoník (zásada subsidiarity). Ten možnost jednostranného zrušení závazku popisuje v ustanovení § 1999 odst. 1. Závazek z dohody o provedení práce je možné zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem.

Jestliže bude schválena novela zákoníku práce s číslem poslaneckého tisku 376, stane se možnost výpovědi či okamžitého jednostranného ukončení dohody o provedení práce součástí zákoníku práce.  Podobně jako je tomu již nyní u dohody o pracovní činnosti. Způsob zrušení pracovněprávního vztahu bude pro obě dohody stejný a bude obsahem společných ustanovení k dohodám konaným mimo pracovní poměr. Navržené znění ustanovení § 77 odst. 4 zákoníku práce:

Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit

  • a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
  • b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo
  • c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

Čtěte více: Další novela zákoníku práce. Čtěte, co přináší

Změna ve zdravotním pojištění od roku 2015

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Ve zdravotním pojištění nastala změna již od roku 2015.

Připomeneme ještě jednu aktuální změnu. U dohod konaných mimo pracovní poměr vzniká účast na nemocenském (a tím i důchodovém) pojištění jen v měsících, ve kterých odměna překročí 10 000 korun. Obdobně se z pohledu zákona o veřejném zdravotním pojištění zaměstnancem nestane osoba činná na základě dohody o provedení práce, popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nepřesáhne 10 000 korun. Což má následně vliv i na výši zdanění. Do limitu odměny 10 000 korun se totiž počítá daň z hrubé mzdy a ne ze superhrubé, tj. zvýšené o sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem. Změna nastala k 1. lednu 2015.

Naposled se v roce 2014 z hlediska zdravotního pojištění posuzoval limit u každé uzavřené dohody zvlášť. Mohlo se jednat o několik dohod v měsíci uzavřených se stejným zaměstnancem u jednoho zaměstnavatele. Při nepřekročení limitu 10 000 korun u každé z dohod nevzniklo zaměstnání a neodvádělo se zdravotní pojištění. Na rozdíl od sociálního pojištění se tedy odměna z dohod uzavřených v jednom měsíci nesčítala, ale posuzovala se každá dohoda zvlášť.

Čtěte také: Změny ve zdravotním pojištění od roku 2015

Našli jste v článku chybu?
Vitalia.cz: 7 druhů hotových těst na vánoční cukroví

7 druhů hotových těst na vánoční cukroví

Podnikatel.cz: Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

DigiZone.cz: Sat novinky: Fransat UHD Demo

Sat novinky: Fransat UHD Demo

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Podnikatel.cz: EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

Měšec.cz: Jak vymáhat výživné zadarmo?

Jak vymáhat výživné zadarmo?

Podnikatel.cz: Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Vitalia.cz: Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Podnikatel.cz: Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Podnikatel.cz: Věčně rozzlobený podnikatel? Cesta do pekel

Věčně rozzlobený podnikatel? Cesta do pekel

DigiZone.cz: ČRa DVB-T2 ověřeno: Hisense a Sencor

ČRa DVB-T2 ověřeno: Hisense a Sencor

Lupa.cz: Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

120na80.cz: Na ucho teplý, nebo studený obklad?

Na ucho teplý, nebo studený obklad?

Vitalia.cz: Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Lupa.cz: Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

Podnikatel.cz: Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze