Doporučení pojišťoven k hlášení povodňových škod

Pojišťovny vydávají doporučení lidem zasaženým povodní. K minimalizaci následků povodňových škod doporučuje pojišťovna Generali:

 • vyčerpávání vody, vysoušení a úklid zasažených prostor
 • nezapínat zasaženou elektroniku a domácí spotřebiče a podle možností okamžitě předat k opravě do odborného servisu
 • jakmile to situace dovolí, provést revizi elektrických a plynových rozvodů, pokud došlo k jejich zatopení

Pojišťovna Kooperativa pro hlášení škod na majetku radí:

 • pořídit fotografie (pokud je to možné, tak i celkový pohled na poškozenou nemovitost nebo její součásti)
 • začít uklízet a sušit, provizorně zabezpečit, aby se škoda nezvětšovala (např. při poškození střešní krytiny provést provizorní zabezpečení, aby do objektu nezatékalo)
 • připravit soupis poškozených, zničených, odcizených věcí s uvedením pořizovací ceny a stáří
 • připravit si pořizovací doklady k poškozeným věcem,
 • připravit si rozměry poškozených stavebních součástí včetně druhu materiálu (např. rozměry místností včetně jejich výšky, druh malby; délku a druh materiálu poškozených okapů; plochu a typ poškozené střešní krytiny, případně počet poškozených střešních tašek; uvést případný vnitřní či venkovní obklad stěn – materiál, rozměry, počet kusů atp.)
 • pokud to okolnosti umožňují, nelikvidovat poškozené věci, ponechat je k prohlídce; v opačném případě pořídit fotodokumentaci
 • přibližně odhadnout škodu

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Jak na firemní Facebook prakticky

 •  
  Jak efektivně propojit Facebook s webem.
 • Jak vše měřit a vyhodnocovat.
 • Jak řešit krizové situace.

Detailní informace o školení Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+