Dotace na pořízení informačního systému končí

Dotace na pořízení nového či rozšíření stávajícího informačního systému končí. Informační systém s dotací až 60 % na pokrytí nákladů si mohou pořídit malé a střední firmy. K 15. říjnu ale končí příjem registračních žádostí v rámci třetí výzvy programu „ICT v podnicích“ agentury CzechInvest. Odbornou pomoc zájemcům s přípravou žádosti o dotaci, výběrem vhodného systému a předfinancováním nabízí společnost SAP.

Jaké výdaje je možné podpořit?

 • hmotný majetek a jeho technické zhodnocení: hardware, sítě a ostatní stroje a zařízení, které lze označit za část IS/ICT, ale dle účetní klasifikace nespadají pod hardware ani software
 • nehmotný majetek: software, licence, práva duševního vlastnictví (patenty, know-how)
 • služby poradců, expertů, studie: nejedná se o zpracování žádosti o podporu (podle pravidla de minimis)
 • ostatní služby: externě zajišťované služby a pronájem hardware, software a ostatních strojů a zařízení – outsourcing
 • náklady na publicitu spojenou s projektem (podle pravidla de minimis)
 • vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím a tvorba webových stránek (podle pravidla de minimis)

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Právo pro e-shopy

 •  
  Jak provozovat e-shop v souladu se zákonem.
 • Jak přistupovat k vrácení zboží a spory se spotřebiteli.
 • Jak v souladu s právem marketovat e-shop.

Detailní informace o školení Právo pro e-shopy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+