Hlavní navigace

Dovážíte chemické látky v EU? Nyní je povinná registrace

 Autor: 258398
Kateřina Tietzová 14. 7. 2008

Pod zkratkou REACH se ukrývá „Registrace, evaluace a autorizace chemických látek“. Podnikáte-li v tomto oboru, Evropská unie pro vás připravila povinnost registrace těchto látek, aby chránila lidské zdraví a životní prostředí.

Nařízení REACH se týká výrobců chemických látek v Evropské Unii, dovozců, následných uživatelů, distributorů a výhradních zástupců výrobců ze třetích zemí. Jedná se o látky jak samotné, tak obsažené v chemických přípravcích (směs chemických látek) nebo částečně i v předmětech (výrobcích, z nichž se chemické látky záměrně uvolňují).

Co je to REACH?

Nařízení REACH zahrnuje povinnost registrace všech chemických látek vyráběných nebo dovážených v množství vyšším než 1 tuna za rok. Součástí registrace je předložení technické dokumentace obsahující informace o vlastnostech látky, které je osoba žádající o registraci (registrant) povinna zjistit, informuje business server Podnikatel.cz Jarmila Krejsová z Ministerstva životního prostředí.

U látek vyráběných nebo dovážených v množství větším než 10 tun za rok je registrant povinen vypracovat podrobnou zprávu o bezpečnosti látky s uvedením rizik, které látka představuje pro zdraví a životní prostředí. Povinnost registrace se vztahuje pouze na výrobce a dovozce chemických látek. Jelikož nějakou dobu potrvá, než dojde k registraci všech chemických látek, je stanoveno určité přechodné období, jak sděluje Jarmila Krejsová: Pro látky, které jsou v současnosti na trhu, je na provedení registrace stanoveno přechodové období 11 let. Čtěte více: Evropská ekonomika se bez malých a středních podniků neobejde

U zvláště nebezpečných látek bude pro jejich používání nutné povolení Evropské komise. Ta může rovněž výrobu, uvádění na trh a používání nebezpečných látek omezit nebo zakázat. Podkladem pro regulační opatření bude podrobné posouzení rizika konkrétní látky, dodává Jarmila Krejsová.

Registrace chemických látek

Registrace se provádí výhradně elektronickým kontaktem žadatele o registraci s Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) v Helsinkách. Před zahájením registrace je třeba se zaregistrovat do systému REACH-IT. Předpokladem udělení registrace je předložení údajů specifikovaných v nařízení REACH, z nichž nejdůležitější a nejnákladnější je technická dokumentace obsahující podrobné údaje o vlastnostech dané látky.

Udělení registrace je podmíněno zaplacením poplatku, který stanoví nařízení Komise. Výše poplatků závisí na vyráběném či dováženém množství látky, na velikosti podniku, který žádá o registraci, a na tom, zda podává žádost o registraci samostatně nebo společně s jinými žadateli. Čtěte více: Malí podnikatelé mohou vydělat na spolupráci formou klastrů

Podnikatel.cz doporučuje Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání
Živnostenský zákon je od 1. července 2008 dotčen řadou systémových změn, které zjednodušují všeobecné podmínky pro vstup do živnostenského podnikání, snižují administrativní zátěž podnikatele při styku se živnostenskými úřady; novela dále snižuje počet živností, u nichž je vyžadována odborná způsobilost; průkazy živnostenského oprávnění se nahrazují výpisem z živnostenského rejstříku; zvyšuje se počet kontaktních míst (živnostenských úřadů). Více o knížce.

Poplatky se pohybují v rozpětí od 31 000 eur pro velký podnik, který podává žádost samostatně a vyrábí více než 1000 tun látky za rok, do 120 eur pro malý podnik, který podává žádost společně s jinými podniky a vyrábí méně než 10 tun látky za rok.

V současnosti běží předběžná registrace

Od 1. června 2008 do 1.prosince 2008 probíhá tzv. předběžná registrace, která je zdarma. Mimo to, předregistrace má i jiné výhody, jak potvrzuje business serveru Podnikatel.cz Eva Branišová z České informační agentury životního prostředí CENIA: Jednou z výhod předregistrace je možnost odsunout předložení úplné registrační dokumentace v závislosti na jednotlivých případech na roky 2010, 2013 a 2018. V případe neprovedení předregistrace chemické látky nelze po 1. prosinci 2008 pokračovat v její výrobě nebo dovozu, dokud nebude provedena její registrace u Evropské agentury pro chemické látky. Čtěte více: Společenská odpovědnost se musí dostat firmám pod kůži

Proč se REACH implementuje?

Očekává se, že nařízení REACH po jeho plné implementaci zajistí, že se budou v Evropské Unii vyrábět a používat pouze chemické látky, které nepůsobí nepříznivě na lidské zdraví a životní prostředí. O jeho současném fungování v praxi není prozatím mnoho informací, protože povinnost registrace platí od 1. června 2008, sděluje Jarmila Krejsová. Určité hodnocení může být provedeno nejdříve po 11 letech, kdy končí přechodové období pro jeho zavedení. První zpráva o uplatňování nařízení REACH v Evropské Unii bude zpracována Evropskou Komisí v roce 2012.

K zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí bude věnována velká pozornost látkám mimořádně nebezpečným, jako jsou například látky karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci atd., jejichž použití může být omezováno a vyžadována jejich náhrada bezpečnějšími alternativními látkami nebo technologiemi.

Anketa

Podnikáte s chemickými látkami?

Našli jste v článku chybu?
Root.cz: Kamery Sony se dají ovládnout na dálku

Kamery Sony se dají ovládnout na dálku

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Lupa.cz: Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

Vitalia.cz: Říká amoleta - a myslí palačinka

Říká amoleta - a myslí palačinka

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

DigiZone.cz: ČRa DVB-T2 ověřeno má i Sharp

ČRa DVB-T2 ověřeno má i Sharp

Vitalia.cz: To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

Podnikatel.cz: K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

Měšec.cz: 6 změn v novele občanského zákoníku

6 změn v novele občanského zákoníku

Měšec.cz: Finančním poradcům hrozí vracení provizí

Finančním poradcům hrozí vracení provizí

Měšec.cz: Přejete si číslo účtu na přání?

Přejete si číslo účtu na přání?

Lupa.cz: Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Podnikatel.cz: Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Podnikatel.cz: Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!

Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!

DigiZone.cz: Digi CZ výrazně zlevnila balíček HBO

Digi CZ výrazně zlevnila balíček HBO

DigiZone.cz: Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Podnikatel.cz: Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Vitalia.cz: Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Vitalia.cz: I církev dnes vyrábí potraviny

I církev dnes vyrábí potraviny