DPH kolem dokola - skupinová registrace

Skupinou se pro účely DPH rozumí skupina spojených osob, které mají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, která je registrovaná k DPH jako jeden plátce. Podmínka podnikání osoby v tuzemsku platí pro všechny členy skupiny. Ti, co mají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu mimo tuzemsko, se nemohou stát součástí skupiny. (více § 5a zákona o DPH).

Vytvoření skupiny je dobrovolné, záleží jen na rozhodnutí osob, které mají možnost do skupiny vstoupit. Zákon o DPH předepisuje podmínky, které musí být splněny podnikatelským subjektem, který má zájem vstoupit do skupiny.

Podmínky:
  • podnikání v tuzemsku,
  • podniky mají vzájemné vazby finanční, hospodářské a organizační.
  • Zákon uvádí, že podniky ve skupině jsou kapitálově nebo jinak spojené.

Kapitálově spojené osoby

Kapitálově spojené osoby jsou ty, z nichž se alespoň jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo více osob. Podíl představuje alespoň 40 % základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv.

Jinak spojené osoby

Podniky, které jsou tzv. jinak spojené, jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba.

O jinak spojených osobách hovoříme o právnických osobách – obchodních společností nebo družstvech. Jedná se pouze o vrcholový management právnické osoby, např. podle úpravy Obchodního zákoníku – jednatel u s.r.o. nebo člen představenstva u a.s. Mezi vrcholové vedení řadíme také členy dozorčí rady nebo kontrolní komise.

Za jinak spojenou osobu nemůžeme považovat podniky, kteří mají stejného vedoucího např. výrobního úseku.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Jak nastavit firemní značku a řídit ji v onlinu

  •  
    Jak si nastavit značku sami
  • Jak značku na internetu řídit
  • Jak značku dostat lidem pod kůži

Detailní informace o školení Jak nastavit firemní značku a řídit ji v onlinu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+