Dva a půl tisíce lidí letos přišlo o nemocenskou

Česká správa sociálního zabezpečení letos odebrala či snížila nemocenské celkem 2 549 lidem. Porušili totiž režim dočasně práceneschopného pojištěnce. V roce 2010 provedli pracovníci ČSSZ o 36 % kontrol více než ve stejném období roku 2009.

Povinností nemocného je dodržovat stanovený režim a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Dále musí sdělit ošetřujícímu lékaři adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti a označit byt a zvonek jmenovkou. Kontrolor se prokáže „průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou“. Práceneschopný naopak při kontrole prokáže svou totožnost a předloží průkaz práceneschopného pojištěnce (tj. 2. díl neschopenky). Za závažné porušení režimu budou vyměřeny sankce. Za neprokázání totožnosti nebo nepředložení neschopenky může následovat dokonce uložení pokuty, a to až do výše 10 000 Kč.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+