Dvojnásobný schodek státního rozpočtu. Prozatím

Státní rozpočet na rok 2011 stanovil příjmy ve výši 1 044,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 179,0 mld. Kč a schodek ve výši 135,0 mld. Kč. Podle údajů z účtů ministerstva financí dosáhly na konci února 2011 celkové příjmy státního rozpočtu 157,7 mld. Kč, celkové výdaje 180,5 mld. Kč a schodek hospodaření 22,8 mld. Kč (v únoru 2010 vykázán schodek 10,6 mld. Kč).

Dosažené celkové příjmy představovaly 15,1 % schváleného rozpočtu a byly proti únoru 2010 nižší o 4,3 mld. Kč, tj. o 2,6 %. Na meziročním poklesu se podílely především transfery přijaté od EU a Národního fondu, které byly meziročně nižší o 5,1 mld. Kč. Celkové výdaje v objemu 180,5 mld. Kč představují 15,3 % rozpočtu, a jsou tak o 8,0 mld. Kč nad úrovní února 2010.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení PPC reklamy pro pokročilé

  •  
    Důležité principy fungování PPC reklamy
  • Optimalizační postupy běžících kampaní
  • Práce s aplikací AdWords editor

Detailní informace o školení PPC reklamy pro pokročilé »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+