Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

E-shopy se nepoučily, pořád poskytují neúplné informace. Porušují tím zákon

Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Daniel Morávek

Když před rokem provedla ČOI kontroly e-shopů, zjistila, že většina z nich neposkytuje zákazníkům úplné informace. Rok se s rokem sešel a nic se nezměnilo.

Co se týče kontrol e-shopů Českou obchodní inspekcí (ČOI) a jejich výsledků, jde o stále stejnou písničku. Většina z kontrolovaných online obchodů porušuje zákon a nejčastěji pořád tím samým způsobem, a to neposkytováním úplných a pravdivých informací zákazníků. Podobně dopadly výsledky kontrol i před rokem.

Čtěte více: 4 nejčastější prohřešky, kterými e-shopy porušují zákon

E-shopy hlavně nedostatečně informují

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

Přes čtyři pětiny kontrolovaných e-shopů ve třetím čtvrtletí letošního roku porušily nějakým způsobem právní předpisy. ČOI za prohřešky udělila celkem 186 pokut za více než 1 milion korun. Největším problémem zůstává neposkytnutí dostatku povinných informací. Pro většinu z kontrolovaných e-shopů je podle zjištění našich inspektorů trvalým problémem poskytovat spotřebitelům úplné a pravdivé informace. A to nejen o nabízeném zboží, obchodních podmínkách a právech při vadném plnění, jak vyplývá z téměř 4000 podání spotřebitelů, kteří se na nás od začátku roku do konce října obrátili. Prodávající klamali také o své identitě. Za stejné období se například inspektorům nepodařilo dohledat 53 subjektů, na něž podali spotřebitelé podnět ke kontrole, řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

WT100

Jak upřesňuje ČOI, hlavně šlo o porušení zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.) a dalších předpisů:

  • nejčastějším porušením bylo použití některé z nekalých obchodních praktik (§§ 4 a 5), které bylo zjištěno celkem v 163 případech (44,8 % všech porušení). Převážně se jednalo o klamavé obchodní praktiky, spočívající například v neposkytnutí zákonem stanovených informací o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy či o uplatnění práv vyplývajících spotřebitelům ze smlouvy, případně byly tyto informace podány nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem. Prokázáno bylo rovněž 6 případů klamání spotřebitele nabízením výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví,
  • dalším častým nedostatkem bylo neposkytnutí řádných informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (tj. reklamace), včetně údajů o tom, kde lze toto právo uplatnit (§ 13). Porušení této povinnosti bylo zjištěno v plných 100 případech (27,5 %),
  • s porušením informačních povinností o podmínkách reklamačního řízení pak úzce souvisí další zjištěné nedostatky, a to neplnění stanovených formálních náležitostí přijetí a vyřízení reklamace, včetně nedodržení zákonem stanovené lhůty k vyřízení reklamace. Prokázáno bylo v 31 případech (8,5 %),
  • jiná porušení zákona o ochraně spotřebitele byla zjištěna pouze v omezeném rozsahu.

Podle šéfa ČOI Mojmíra Bezecného by se tak mělo zvážit, zda pro e-shopy nestanovit přísnější pravidla. Ačkoli kontroly dopadly s katastrofálním výsledkem, neodráží to naštěstí přesný stav tuzemské e-commerce. Kontroly jsou totiž cílené a zaměřují se na e-shopy, u nichž lze na základě monitorování předpokládat, že při své činnosti mohou porušovat obecně závazné právní předpisy.

Našli jste v článku chybu?