Elektronická faktura bez elektronického podpisu

Zjednodušení pravidel pro elektronickou fakturaci a archivaci. To je návrh novely směrnice 112/2006 EU, kterou předložila Evropská komise. Týká se harmonizace pravidel pro vystavování daňových dokladů a zejména zjednodušení pravidel pro elektronickou fakturaci a archivaci.

Novela by mohla být schválena s platností od roku 2013. Spočívá ve zrovnoprávnění daňových dokladů vystavených v papírové podobě a daňových dokladů vystavených a zaslaných elektronicky. Ukládá plátci povinnost zaručit věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu a čitelnost daňových dokladů po celou dobu archivace. Na rozdíl od současného přístupu, neurčuje, jakými technickými prostředky musí plátce toto „zabezpečení“ provést. Zaručený elektronický podpis a značka je novelou pouze doporučována jako vhodná, nikoliv jediná možná metoda. Mělo by tak být možné nahradit použití elektronických podpisů a EDI i jinými technickými a bezpečnostními řešeními.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení e-mail marketingu – pokročilé techniky

  •  
    Jak připravit šablonu moderního e-mailu
  • Jak spustit automatizované kampaně
  • Jak dynamizovat běžnou rozesílku

Detailní informace o školení e-mail marketingu - pokročilé techniky »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+