Hlavní navigace

Elektronická komunikace s berňákem. Týká si povinně i vás?

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Redakce 14. 1. 2015

Kdo všechno musí s Finanční správou komunikovat elektronicky? Od ledna tohoto roku nově také ti, kteří vlastní datovou schránku.

Generální finanční ředitelství přináší informace k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2015.

Povinnost se týká podávání:

 • daňového přiznání, 
 • dodatečného daňového přiznání a hlášení, a to včetně jejich příloh,
 • přihlášky k registraci k DPH
 • oznámení o změně registračních údajů, 
 • žádost o zrušení registrace

Podání v souladu se zákonem o DPH má podle § 101a zákona o DPH povinnost činit elektronicky:

 1. právnická osoba – plátce,
 2. fyzická osoba – plátce, která přesáhne zákonem pro tento účel stanovený obrat 6 000 000,– Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
 3. fyzická osoba – plátce, který má zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky (tj. mj. i podle § 72 odst. 4 daňového řádu) a identifikovaná osoba při splnění podmínky stanovené § 72 odst. 4 daňového řádu.
Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

1. Právnická osoba

Týká se to všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro účely DPH považují bez rozdílů. Shodně se pak týká i všech skupin, coby samostatné kategorie plátců registrovaných podle zákona o DPH.

Čtěte také: Babiš chce zdesetinásobit pokuty pro ty, kteří nesplní povinnosti vůči berňáku

Příklady

Může se jednat o daňové přiznání za zdaňovací období prosinec 2013, resp. za 4. čtvrtletí 2013, případně i za dřívější zdaňovací období, pokud do 31. 12. 2013 nebylo podáno a je podáváno po 1. 1. 2014 nebo se může jednat o dodatečné daňové přiznání za kterékoliv zdaňovací období před 1. 1. 2014, které je podávané po tomto datu.

Právnická osoba má po 1. 1. 2014 povinnost v elektronické formě podávat i případnou přihlášku k registraci za plátce DPH nebo oznámení o změně registračních údajů.

2. Fyzická osoba, která překročila obrat 6 000 000 korun

Fyzická osoba, která překročila zákonem pro tento účel stanovený obrat 6 000 000,– Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, má povinnost činit podání elektronicky, a to od zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, ve kterém byl obrat překročen. U přihlášky k registraci za plátce a oznámení o změně registračních údajů má fyzická osoba z titulu překročení stanoveného obratu povinnost podat tato podání elektronicky tehdy, pokud dosáhla zmíněný obrat 6 mil. Kč v okamžiku jejich podání. 

3. Plátce, který má povinnost činit podání elektronicky

Pokud má daňový subjekt (fyzická osoba – plátce, identifikovaná osoba – u této s ohledem na § 72 odst. 4 Daňového řádu) vůči správci daně podle zákona povinnost činit podání elektronicky, pak má povinnost činit elektronicky i podání podle § 101a zákona o DPH. 

Již dříve jsem psali: Kdo má datovou schránku, bude muset daně řešit elektronicky. Jinak hrozí pokuta

Příklady

Pokud fyzické osobě (plátci) vznikla povinnost podat výpis z evidence pro daňové účely za leden 2014 v únoru 2014, má tento plátce povinnost činit od 1. února 2014 všechna podání podle § 101a zákona o DPH elektronicky, a to bez ohledu na zdaňovací období plátce. 

Vznikla-li fyzické osobě (plátci) povinnost podat souhrnné hlášení podle § 102 zákona o DPH nebo podle § 92a zákona o DPH výpis z evidence pro daňové účely za prosinec 2013, tak již od 1. ledna 2014 má tento plátce povinnost činit všechna podání podle § 101a zákona o DPH elektronicky, a to bez ohledu na zdaňovací období plátce.

Způsoby elektronického podávání 

 • Datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu (http://adisepo.mfcr.cz); datová zpráva musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, 
 • Datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového portálu, pokud je toto podání správci daně do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno písemně nebo ústně do protokolu, u podání souhrnného hlášení podle § 102 odst. 3 zákona o DPH potvrzeno ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení. 
 • Datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, 
 •  Datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky

Zdroj: www.financnisprava.cz

Našli jste v článku chybu?

15. 1. 2015 14:59

Zajímavé, pokud vzniká povinnost podávat elektronicky z důvodu že plátce má zřízenu DS, tak podání přes EPO s ručně podepsaným potvrzením (2. bod z "Způsoby elektronického podávání") není přípustné.

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Root.cz: Chytré hodinky Pebble úplně končí

Chytré hodinky Pebble úplně končí

Podnikatel.cz: Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

DigiZone.cz: Sat novinky: Fransat UHD Demo

Sat novinky: Fransat UHD Demo

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Měšec.cz: 6 změn v novele občanského zákoníku

6 změn v novele občanského zákoníku

Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Měšec.cz: Přejete si číslo účtu na přání?

Přejete si číslo účtu na přání?

Vitalia.cz: Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Vitalia.cz: Jak vybrat ořechy do cukroví a kde mají levné

Jak vybrat ořechy do cukroví a kde mají levné

120na80.cz: Co všechno ovlivňuje ženskou plodnost?

Co všechno ovlivňuje ženskou plodnost?

Lupa.cz: Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

120na80.cz: Jak oddálit Alzheimera?

Jak oddálit Alzheimera?

Vitalia.cz: Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

Podnikatel.cz: Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

Root.cz: 250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

Měšec.cz: Finančním poradcům hrozí vracení provizí

Finančním poradcům hrozí vracení provizí