Evidenční list důchodového pojištění vždy za rok

Zaměstnavatel má povinnost vyhotovovat evidenční list důchodového pojištění (ELDP) za své zaměstnance zvlášť vždy za každý kalendářní rok. Tyto dokumenty pak zaměstnavatel předává České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), která je shromažďuje ve své databance. Upozorňuje na povinnosti zaměstnavatelů Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

.

Podle ní zaměstnavatel předkládá ELDP zaměstnanci také k podpisu, který tak stvrzuje svůj souhlas s vykázanými údaji a jeden z jeho stejnopisů zaměstnanci také předává. Zaměstnanec si tak může vést o svých dobách pojištění vlastní průběžnou evidenci. Pokud zaměstnanec ELDP od zaměstnavatele neobdržel, je podle ČSSZ vhodné se nejprve obrátit na něj s upozorněním, že neplní zákonné povinnosti v oblasti evidenčních listů.

Není-li tento postup možný, například proto, že zaměstnavatel s ním odmítá v této záležitosti spolupracovat nebo proto, že již neexistuje, může se pojištěnec obrátit na OSSZ příslušnou podle místa útvaru zaměstnavatele, ve kterém je (byla) vedena evidence mezd, připomíná Kamil Vařeka, mluvčí ČSSZ.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Právo vs. online marketing

  •  
    Jak chránit vlastní značku a obsah.
  • Jak využívat cizí díla pro svoje prezentace.
  • Na co si dát pozor při tvorbě reklamy na internetu.

Více o školení Právo vs. online marketing »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+