Evidenční listy budou muset firmy uchovávat i po svém zániku

Připravuje se nový zákon, který firmy zatíží archivací a administrativou. A to dokonce i ty, které s podnikáním skončí. Uleví se ale všem zaměstnancům.

Mzdové a důchodové listy zaměstnanců budou firmy nejspíš muset uchovávat i po ukončení svého provozu. Respektive zajistit další úschovu těchto dokladů. Tuto novou povinnost zákonodárci zařadili do návrhu novely o organizaci sociálního zabezpečení. A vláda ji schválila. Když totiž firma přeruší provoz nebo ho ukončí, není další práce s dokumenty možná. Tyto typy dokladů jsou přitom často jedinými doklady o započitatelné době zaměstnání a výdělcích, které jsou pro bývalé zaměstnance zásadní pro výpočet nejen starobního důchodu, ale i všech ostatních druhů důchodů. Povinnost poskytnout doklady mají jen archivy. Pokud by se situace nezměnila, rozhodovaly by úřady o některých případech bez úplných informací. Lidé by tak mohli mít nižší penzi, i když to sami nezavinili.


Autor: www.isifa.com

Důchodové nebo evidenční listy zaměstnanců budou muset firmy uchovávat i po svém zániku. 

Mzdové nebo evidenční listy důchodového pojištění a osobní spisy zaměstnanců mají uchovávat soukromé spisovny. České správě sociálního zabezpečení pak musí umožnit nahlížet do materiálů a pořizovat z nich výpisy či kopie. V současné době už je soukromých spisovnách uložena skoro pětina mzdových a evidenčních listů. Pro podnikatele to znamená další výdaje, ale při ukončení podnikání by jim na to mohl stát přispívat. Hradit by měl i případné náklady za kopie dokumentů, které jsou potřeba k výpočtu důchodu.

Když rušené firmě zůstanou peníze, bude je muset přednostně využít na zajištění uložení dokumentů. Kdyby finance neměla, uhradí to Ministerstvo práce a sociálních věcí. Platit by mohlo i za pořízení výpisu z listů, ověřování kopií a poštovné. Maximální cenu má stanovit vyhláška. Spisovny budou také muset sociální správě dodat požadované kopie dokumentů, a to ve stanovené lhůtě. Například v roce 2012 se Česká správa sociálního zabezpečení snažila získat materiály ve 138 případech. Zaplatila za to zhruba 87.600 korun.

4 názory Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 17. 3. 2014 11:02

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení PPC reklamy pro pokročilé

  •  
    Důležité principy fungování PPC reklamy
  • Optimalizační postupy běžících kampaní
  • Práce s aplikací AdWords editor

Detailní informace o školení PPC reklamy pro pokročilé »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+