Evropská komise bude chránit malé a střední podniky

Evropská komise by měla v lednu 2008 předložit balík opatření na podporu malých a středních podniků (MSP) ve formě Evropského zákona pro malé podnikání (Small Business Act – SBA). Na přelomu května a června 2008 by pak měla být podle Hospodářské komory ČR tato opatření schválena. Cílem je podpořit podnikání MSP a zvýšit jejich inovační potenciál.

Úkolem SBA bude ulehčit podnikání MSP v rámci EU a podpořit růst konkurenceschop­nosti evropské ekonomiky. Malé a střední podniky by měly získat příležitost dostat se k veřejným zakázkám a dalším kapitálovým zdrojům, které napomůžou jejich rozvoji. Měla by jim být také zajištěna efektivní ochrana duševního vlastnictví a poskytnuta podpora pro vstup na zahraniční trhy, např. odstraněním stávajících překážek obchodu. Zjednodušení administrativy a lepší regulace by měla přispět k maximální transparentnosti a zjednodušení pravidel podnikání.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení App Store optimalizace

  •  
    Jak dostat svou mobilní aplikaci mezi lidi
  • Jak na akvizici uživatelů mobilních aplikací na českém i světovém trhu
  • Jak správně spustit, propagovat, měřit a vyhodnotit svoji aplikaci v Google Play i v Apple App Store

Detailní informace o školení App Store optimalizace »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+